Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat retoryki i krytyki medialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-M1A3W-RK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat retoryki i krytyki medialnej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji "filologia dla mediów" (III rok studiów) - stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują metody krytyki retorycznej i ich zastosowanie do analizy różnego rodzaju tekstów. Służą również doskonaleniu warsztatu pisania prac i artykułów naukowych.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1) Co to jest krytyka retoryczna? Metody, przedmiot badań.

2) Zasady pisania prac/artykułów wykorzystujących metody krytyki retorycznej.

3) Kierunki neoarystotelesownskie

4) Cluster Criticism; nurty koncentrujące się na dominujących motywach i metaforach

5) Krytyka ideologiczna

6) Pentada Burke'a

7) Rodzaje i gatunki; krytyka narratywistyczna

Literatura:

Anna D. Jaroszyńska, Krytyka retoryczna w Stanach Zjednoczonych Ameryki: zarys dziejów i najnowsze kierunki rozwojowe, "Pamiętnik Literacki" 79/13, 1988, s. 97-119.

Sonja K. Foss, Rhetorical Criticism. Exploration and Practice, Waveland Press, 2009.

Walter Jost, Wendy Olmsted, Retoryka i krytyka retoryczna, Warszawa 2012.

Uwieść słowem, czyli retoryka stosowana, red. J.Z. Lichański, Warszawa 2003.

Retoryka i badania literackie. Rekonesans, red. J.Z. Lichański, Warszawa 1998.

J.Z. Lichański, Retoryka. Historia, teoria, praktyka, Warszawa 2007.

czasopisma : "Forum Artis Rhetoricae"

Efekty uczenia się:

Student

-wie, czym zaujmuje się krytyka retoryczna

- zna kierunki i metody krytyki retorycznej

- potrafi napisać pracę/artykuł stosując wybraną metodę

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach i przygotowanie prac domowych (krótkich analiz wybranych tekstów)

Na ocenę bardzo dobrą: przygotowanie dłuższej analizy tekstu według wybranej metody.

Studenci prowadzą swoje badania z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych

Możliwa jest jedna nieobecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jackiewicz, Piotr Lehr-Spławiński
Prowadzący grup: Tomasz Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zacjęcia obieralne 1 z 4 do wyboru:

3007-M1A3W-RK Warsztat retoryki i krytyki medialnej

3007-M1A3W-TP Warsztat twórczego pisania

3007-M1A3W-DD Warsztat debat i dyskusji

3007-M1A3W-AM Warsztat autora mediów społecznościowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska
Prowadzący grup: Agnieszka Budzyńska-Daca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zacjęcia obieralne 1 z 4 do wyboru:

3007-M1A3W-RK Warsztat retoryki i krytyki medialnej

3007-M1A3W-TP Warsztat twórczego pisania

3007-M1A3W-DD Warsztat debat i dyskusji

3007-M1A3W-AM Warsztat autora mediów społecznościowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zacjęcia obieralne 1 z 4 do wyboru:

3007-M1A3W-RK Warsztat retoryki i krytyki medialnej

3007-M1A3W-TP Warsztat twórczego pisania

3007-M1A3W-DD Warsztat debat i dyskusji

3007-M1A3W-AM Warsztat autora mediów społecznościowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.