Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redakcja językowa tekstu I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-W1A2RJ1 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Redakcja językowa tekstu I
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu (II r. st.) - stacjonarne
Przedmioty specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student I roku specjalizacji redaktorsko-wydawniczej.


Wysoka kultura języka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program zajęć przewiduje praktyczną naukę redakcji językowej tekstu.

Pełny opis:

1. Znaki korektorskie.

2. Omówienie zasad adiustacji językowo-stylistycznej i korekty, różnice między nimi.

3. Granice ingerencji redaktora w tekst.

4. Najnowsze tendencje rozwojowe polszczyzny i zmiany polskiej pisowni.

5. Poprawianie i szczegółowe opisywanie błędów i usterek leksykalnych, semantycznych oraz gramatycznych w tekstach autentycznych i preparowanych.

6. Najtrudniejsze kwestie z zakresu ortografii profesjonalnej i interpunkcji.

Literatura:

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2012.

Strona internetowa Rady Języka Polskiego z uchwałami ortograficznymi: www.rjp.pan.pl.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

WIEDZA

1. rozpoznać najczęstsze błędy językowe z zakresu fleksji, składni, interpunkcji, ortografii, stylistyki i semantyki językowej.

2. posługiwać się znakami korektorskimi.

UMIĘJĘTNOŚCI

1. dokonać redakcji językowej tekstów – artykułów, fragmentów książek itp.

2. dokonać czynności adiustacyjnych z uwzględnieniem perspektywy autora tekstu, obowiązujących norm poprawności językowej oraz zgodnie z przyjętymi zasadami podziału pracy w wydawnictwie.

POSTAWY

1. rozumieć podstawy korekty wydawniczej w zależności od specyfiki tekstów.

Metody i kryteria oceniania:
Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegieła, Dariusz Dziurzyński, Elżbieta Sękowska, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Anna Cegieła, Elżbieta Sękowska, Zofia Smuga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegieła, Dariusz Dziurzyński, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Anna Cegieła, Zofia Smuga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.