Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia Egiptu i Nubii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DP032 Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia Egiptu i Nubii
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Proseminaria dla III roku
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie do wybranych zagadnień z archeologii Nubii i Egiptu późnoantycznego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na ćwiczeniu praktycznych umiejętności koniecznych w pracy naukowej. Uczestnicy opracowują wybrane tematy w formie pracy licencjackiej bądź pracy rocznej.

Zakres tematyczny obejmuje archeologię Nubii oraz archeologię Egiptu późnoantycznego.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą tematyki z zakresu archeologii Nubii i Egiptu późnoantycznego.

W ciągu roku uczestnicy będą przedstawiać postępy swoich prac w formie prezentacji. Omawiane będą po kolei: okres, którego dotyczyć będzie praca, wybrana literatura, konspekt, poszczególne zagadnienia bądź rozdziały i wreszcie podsumowanie oraz całość pracy.

Literatura:

Zależna od wyboru indywidualnego.

Efekty kształcenia:

- student zna podstawową terminologię związaną z archeologią Nubii i Egiptu późnoantycznego

- student ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii i terminologii dotyczących badań nad kulturą starożytnej Nubii i Egiptu późnoantycznego

- student posiada podstawową wiedzę o rozwoju nubiologii i najnowszych odkryciach na terenie północnego Sudanu i Egiptu

- student rozumie podstawowe metody analizy i odtwarzania dziejów Nubii i Egiptu późnoantycznego na podstawie prowadzonych wykopalisk i pozyskiwanych z nich zabytków, a także zna koncepcje kopiących tam archeologów

- student potrafi zanalizować i zinterpretować na poziomie podstawowym informacje z publikacji dotyczących archeologii Nubii i Egiptu późnoantycznego

- student potrafi wykorzystać i zanalizować informacje o źródłach archeologicznych wykorzystując w tym celu wiadomości z literatury fachowej dotyczącej archeologii Nubii i Egiptu późnoantycznego

- student potrafi ocenić i stosować pojęcia z zakresu archeologii Nubii i Egiptu późnoantycznego przy wykorzystaniu różnych źródeł

- student potrafi samodzielnie zinterpretować źródła archeologiczne wykorzystując odpowiednie metody badawcze, które następnie potrafi przedstawić

- student potrafi samodzielnie zdobyć informacje i rozwijać warsztat badawczy pod kierunkiem opiekuna naukowego

- student potrafi zastosować podstawowe pojęcia dotyczące archeologii Nubii i Egiptu późnoantycznego

- student umie sklasyfikować i dokumentować wytwory kultury materialnej starożytnej Nubii i Egiptu późnoantycznego

- student potrafi analizować i klasyfikować źródła archeologiczne w zakresie archeologii Nubii i Egiptu późnoantycznego

- student potrafi na podstawie znalezisk archeologicznych oraz literatury tematu scharakteryzować kulturę, w której dany zabytek został wytworzony i użytkowany

- student zna najnowsze teorie, ma podstawie których wyciąga własne wnioski, które na poziomie elementarnym potrafi udowodnić

- student potrafi komunikować się z odpowiednimi specjalistami w języku polskim i obcym w zakresie archeologii Nubii i Egiptu późnoantycznego

- student potrafi przygotować pracę pisemną w języku polskim i obcym wykorzystując odpowiednie materiały źródłowe dotyczące archeologii Nubii i Egiptu późnoantycznego

- student potrafi przygotować dłuższą wypowiedź ustną dotyczącą zagadnień związanych z archeologią Nubii i Egiptu późnoantycznego

- student zna poziom własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się i poszerzania własnych umiejętności w zakresie archeologii Nubii i Egiptu późnoantycznego

- student potrafi wprowadzać własne pomysły badawcze

- student ma świadomość, że jego praca badawcza opiera się na etyce zawodowej przejawiającej się w rzetelności i uczciwości w podejmowanych działaniach, zgodnie z prawem polskim i tym obowiązującym na terenie Sudanu Północnego i Egiptu.

- student rozumie wartość źródeł archeologicznych, przez analizę których może odtworzyć warunki życia w starożytnej Nubii i późnoantycznym Egipcie

- student ma pełną świadomość dziedzictwa kulturowego Sudanu Północnego i Egiptu

- student poszerza swoją wiedzę na temat archeologii Nubii i Egiptu późnoantycznego biorąc udział w konferencjach naukowych jako słuchacz i zapoznając się z zabytkami nubijskimi w muzeach

- student ma świadomość problemów związanych z interpretacją zabytków archeologicznych przynależnych do kultur archeologicznych Nubii i Egiptu późnoantycznego

- student ma świadomość problemów związanych z działalnością archeologiczną na terenie Egiptu i Nubii

Metody i kryteria oceniania:

Lista obecności, oceny kolejnych referatów, praca roczna lub praca licencjacka.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Rzepka, Anna Wodzińska, Dobrochna Zielińska
Prowadzący grup: Sławomir Rzepka, Anna Wodzińska, Dobrochna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Rzepka, Dobrochna Zielińska
Prowadzący grup: Sławomir Rzepka, Dobrochna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.