Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Radio-etnografia. Dźwięk w teorii antropologicznej i praktyce badawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LRET Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Radio-etnografia. Dźwięk w teorii antropologicznej i praktyce badawczej
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L8: Antropologia wizualności i mediów
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia składają się z dwóch części: z warsztatu, polegającego na przygotowaniu w grupach “audio paper” czyli eksperymentalnej formy naukowej oraz z konwersatorium, poświęconego antropologicznej teorii dźwięku.

Pełny opis:

Część konwersatoryjna poruszy kwestie zróżnicowanych kultur muzycznych, kolonizacji i cech określających współczesne doświadczenie dźwięku. Kluczowe dla zrozumienia dźwięku są zarówno pojęcie środowiska, jak i rola technologii. Zastanowimy się, co odróżnia harmonię od hałasu i dlaczego jest to kwestia kulturowa.

Równolegle uczestnicy zajmą się przygotowaniem w grupach montażu dźwiękowego, który będzie pracą zaliczającą zajęcia. W zależności od talentów i pomysłów studentów montaż może mieć cechy reportażu radiowego, muzyki eksperymentalnej, kolażu dźwiękowego lub instalacji muzycznej. Pod kierunkiem prowadzącego eksperymentujące osoby opracują koncepcję pracy, dokonają nagrań, zmontują je i zaprezentują gotową całość. Prowadzący podzieli się przy tym doświadczeniem z tworzenia audycji dla takich stacji radiowych jak NTS, DubLab, Rinse.fm, przygotowania instalacji dźwiękowych oraz z badania studiów nagraniowych w północnym Malawi.

Spotykamy się co tydzień w podwójnym wymiarze godzin. W pierwszej połowie spotkania dyskutujemy, w drugiej - pracujemy nad “audio paper”.

Literatura:

podana w części "zakres tematów" w opisie zajęć w cyklu

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć studenci potrafią:

posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi w procesie zbierania i opracowywania materiałów terenowych

uporządkować i zaprezentować wyniki badań

wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne do prezentowania i dyskutowania wyników badań

dostosować projekt badawczy do zastanej rzeczywistości terenowej

ocenić przydatność poszczególnych metod badawczych do konkretnego tematu badań

współdziałać w zespole badawczym w procesie badań i prezentacji wyników

uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym i kulturalnym, korzystając z różnych mediów

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- przygotowanie w parach eksperymentalnego słuchowiska/kompozycji/instalacji/innej dowolnej formy etnograficznej o czasie trwania 10, 15 lub 20 minut - do zaprezentowania na ostatnich zajęciach w formie prototypowej i do oddania w sesji w formie ostatecznej

realizacja powinna być uzupełniona o komentarz 2-4 strony (standardowy maszynopis) + bibliografia

- obecność, aktywność

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.