Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-PRAKT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyki zawodowe pozwalają studentom jeszcze w trakcie nauki zdobyć doświadczenie zawodowe przydatne potem w wejściu na rynek pracy. Mają też na celu uzupełnienie zdobywanej podczas studiów wiedzy oraz rozwijanie umiejętności jej wykorzystania w życiu.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe wychodzą naprzeciw potrzebom studentów, rynku pracy i agend społeczeństwa obywatelskiego. Pozwalają studentom, jeszcze w trakcie nauki, zdobyć doświadczenie zawodowe przydatne potem w wejściu na rynek pracy. Odbywane w różnego rodzaju instytucjach (firmach, muzeach, fundacjach, stowarzyszeniach) dają możliwość zapoznania się z ich strukturą i zasadami funkcjonowania. Poszukując instytucji, w których będą mogli odbyć praktyki, studenci mają szansę sprawdzić swoje umiejętności poszukiwania ofert i pisania CV, zaś w trakcie praktyk uczą się pracy w zespole, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, a także zdobywają szereg innych kompetencji wynikających ze specyfiki poszczególnych instytucji. Wielość ścieżek zawodowych, jakie mogą obrać studenci, a potem absolwenci etnologii i antropologii kulturowej sprawia, że miejsca odbywania praktyk nie są ograniczane tylko do instytucji ściśle związanych z kierunkiem studiów, chociaż do najchętniej wybieranych należą: instytucje kultury (muzea, w tym na wolnym powietrzu – typu skansenowskiego, domy kultury), placówki oświatowe, fundacje i organizacje pozarządowe, NGOsy, media, ośrodki badania opinii publicznej, instytucje naukowo-badawcze itd.

Literatura:

Sposób realizacji praktyk zawodowych uzależniony jest od organizatora praktyk

Efekty uczenia się:

Po odbyciu praktyk zawodowych student przede wszystkim:

- potrafi współdziałać w zespole przy realizacji projektu i prezentacji jego wyników.

- myśli i działa projektowo, potrafi określić priorytety realizowanego projektu, aktywnie uczestniczy w jego przygotowaniu;

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy etyczne związane z realizacją projektów badawczych i aktywizacyjnych (rozwojowych);

- ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym i społecznym;

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie – uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym, korzystając z różnych mediów.

Metody i kryteria oceniania:

Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych należy podpisać porozumienie o organizacji praktyk wraz ze wstępnym ich harmonogramem.

Metodą weryfikacji jest uzyskane zaświadczenie o odbyciu praktyk wystawione przez ich organizatora (są w nim zawarte wypełnione zadania, a także opisowo przedstawiona jest ich ocena).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.