Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia nowożytna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2HNWPL Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia nowożytna Polski
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla II roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami i warsztatem pracy historyka nowożytnej Polski. Zajęcia mają charakter monograficzny, prezentujący kluczowe zagadnienia historii Polski XVI-XVIII wieku, dobrane według kompetencji i zainteresowań prowadzących zajęcia. W związku z tym poszczególne grupy ćwiczeniowe poświęcone są różnym tematom szczegółowym w ramach tego przedmiotu.

Ćwiczenia mają kształtować u studenta zdolność pogłębionego myślenia historycznego oraz zapoznawać z krytyką historyczną różnych typów przekazów źródłowych, takich jak korespondencja, pamiętniki, parlamentaria, akta sądowe i skarbowe, relacje dyplomatyczne i literatura piękna. Celem ćwiczeń jest ponadto rozwijanie umiejętności krytycznego czytania tekstów historiograficznych oraz naukowej dyskusji na temat historii.

Spisy kolejnych tematów, różne dla poszczególnych grup, znajdują się w indywidualnych sylabusach, przygotowywanych przez prowadzących zajęcia .

Literatura:

Różna dla poszczególnych grup, wedle wymagań indywidualnych sylabusów, przygotowywanych przez prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student dysponuje pogłębioną wiedzą o epoce, sprawniej analizuje materiał źródłowy, wyrabia sobie krytyczny stosunek do czytanych tekstów, potrafi lepiej dyskutować.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest, obok obecności, także aktywny udział w zajęciach, wynikający z regularnego przygotowywania się do ćwiczeń (wedle listy lektur z sylabusów). Szczegółowe warunki zaliczenia i podstawowe wymagania opublikowane są w sylabusach poszczególnych grup ćwiczeniowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.