Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki humanistyczne - antropologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2NHANTR Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki humanistyczne - antropologia
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich
Przedmioty dla II roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

.

Skrócony opis:

Podczas studiów historycznych studenci powinni zapoznać się z podstawowymi założeniami badawczymi, metodologią i nurtami badań wybranych, pokrewnych historii, nauk humanistycznych m.in. antropologii. Z jednej strony ma to poszerzyć ich horyzonty intelektualne, z drugiej zaś – uwrażliwić na konieczność uprawiania historii zgodnie z postulatem interdyscyplinarności, wzbogacając ich warsztat naukowy.

Pełny opis:

Interdyscyplinarność prowadzenia badań naukowych nie jest nowym postulatem. Do takiego otwartego na refleksje i wrażliwość nauk humanistycznych podejścia mają wdrażać studentów historii zajęcia z antropologii. W ich ramach uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi pojęciami, warsztatem i przedmiotem badań antropologicznych (m.in. inny/obcy, przestrzenie, miejsca, trajektorie, czas, trwanie, zmiana, ciało, emocje/afekty, osoba, osobowość, tożsamość, rodzina, rzeczy i wymiana kulturowa, kultura jako przemysł i towar, stosunek antropologii do przeszłości. Podczas zajęć studenci zapoznają się z poglądami takich klasycznych myślicieli jak m.in. Edward Said, Mircea Eliade, Jacques LeGoff, Sigmund Freud, Bronisław Malinowski, Claude Levi-Strauss, Philippe Aries, Jose Ortega y Gasset, Antonina Kłoskowska i Zygmunt Bauman.

Metody dydaktyczne:

Omawiane zajęcia noszą charakter konwersatorium, a co z tego wynika, podstawową metodą pracy na nic jest dyskusja, prowadzona w oparciu o lekturę tekstów wskazanych w sylabusie, krótkich źródeł rozdawanych na zajęciach, prezentowanej ikonografii lub filmu. Niektóre z tematów mogą być realizowane w formie wykładu prowadzącego zajęciach. Studenci mogą także opracowywać indywidualne lub grupowe prezentacje na zadane tematy.

Literatura:

Zdefiniowana przez wykładowców w poszczególnych sylabusach.

Efekty kształcenia:

Student:

-potrafi omówić i ocenić poglądy autorów przeczytanych tekstów innych niż historia nauk humanistycznych.

-posługuje się podstawową terminologią innych niż historia nauk humanistycznych.

-rozpoznaje wspólne dla historii i wybranej nauki humanistycznej obszary zaintersowań i badań.

- potrafi uwzględnić perspektywy innych niż historia nauk humanistycznych w formułowaniu pytań i szukaniu nań odpowiedzi w badaniach historycznych.

-rozwija umiejętności pracy zespołowej w rozwiązywaniu prostych problemów badawczych.

-rozwija umiejętność krytycznej analizy zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych zachodzących we współczesnym świecie, z wykorzystaniem narzędzi, jakimi dysponują inne niż historia nauki humanistyczne.

-rozwija umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia.

-rozwija umijęność udziału w publicznej dyskusji, w oparciu o merytoryczne argumenty z poszanowaniem opinii innych jej uczestników.

-rozumie potrzebę stosowania zasad etycznych w badaniach.

Metody i kryteria oceniania:

Rygor zaliczenia przedmiotu zostanie określony przez każdego z prowadzących zajęcia w szczegółowym sylabusie. Na ocenę końcową złożą się frekwencja, aktywny udział w zajęciach (dyskusja w oparciu o lekturę zadanych materiałów) i ewentualnie sprawdzian końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szlanta
Prowadzący grup: Jerzy Stachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szlanta
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.