Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żydzi w okresie międzywojennym, egzamin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-ZWMW-E Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Żydzi w okresie międzywojennym, egzamin
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla III roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Egzamin obejmuje okresów dziejów i kultury Żydów w okresie międzywojennym. Studenci przygotowują się samodzielnie na podstawie lektury źródeł oraz podręczników i książek monograficznych. Wybór lektur egzaminacyjnych w przypadku każdego studenta ustalany jest w ramach indywidualnej konsultacji z egzaminatorem (w oparciu o podaną przez niego uprzednio listę proponowanych lektur wraz ze szczegółowymi wymaganiami egzaminacyjnymi). Celem egzaminów jest kształtowanie u studentów umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na drodze systematycznego opanowania obszernego materiału sprofilowanego i zmonografizowanego przez prowadzących w toku indywidualnych, szczegółowych ustaleń. Proces zdobywania wiedzy wieńczy ustne kolokwium, podczas którego egzaminator toczy ze studentem naukową dyskusję, uczącą odniesienia zdobytej wiedzy monograficznej do szerszej problematyki społecznej i kulturowej danego okresu oraz kształtującą w nim świadomość zakresu własnej wiedzy na temat wybranej epoki.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez osobę egzaminatora.

Efekty kształcenia:

Wiedza

- ma pogłębioną oraz uporządkowaną wiedzę na temat historii i kultury Żydów polskich w latach 1914-1939;

- opanował podstawową terminologię związaną z żydowskim życiem kulturalnym i politycznym w latach 1914-1939;

- zna podstawowe pozycje historiograficzne, literackie i literaturoznawcze dotyczące dziejów Żydów w latach 1914-1939;

Umiejętności

- w sposób uporządkowany zdobywa i utrwala wiedzę na temat dziejów Żydów w latach 1914-1939;

- definiuje, objaśnia i stosuje podstawowe terminy związane z dziejami Żydów w latach 1914-1939;

- potrafi sformułować logiczną i przejrzystą wypowiedź na temat związany z dziejami Żydów w latach 1914-1939;

Kompetencje społeczne

- ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat dziejów Żydów w latach 1914-1939;

- okazuje zrozumienie dla postaw i działań jednostek oraz całych grup kształtujących ten etap historii Żydów;

- dostrzega złożoność i bogactwo żydowskiego życia społecznego i kulturalnego w latach 1914-1939;

- rozumie konieczność krytycznego podejścia do uproszczonych przekazów na temat tego okresu;

- ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat wybranej epoki i dostrzega potrzebę jej uzupełnania;

- wykazuje odpowiedzialność w przedstawianiu zgodnego z aktualnym stanem wiedzy obrazu dziejów.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby egzaminatora

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Magdalena Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.