Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład historyczny: Historia średniowieczna II rok - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LZ1WHHSIIR Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wykład historyczny: Historia średniowieczna II rok - wykład
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla II roku studiów licencjackich zaocznych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja najważniejszych problemów średniowiecznej Europy. Omówienie wydarzeń, zjawisk i procesów wpływających na formowanie się społeczeństw i narodów. Podczas wykładów zostaną przedstawione wyniki badań i dyskusji historyków dotyczące historii politycznej, gospodarczej, społecznej, a przede wszystkim dziejów kultury.

Pełny opis:

Wykład jest poświęcony prezentacji najważniejszych problemów epoki średniowiecza, przede wszystkim średniowiecznej Europy. Podczas kolejnych spotkań przedstawione zostaną najważniejsze wydarzenia z dziejów politycznych, co stanowić będzie tło do rozważań nad procesami i zjawiskami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi wpływającymi na formowanie się społeczeństw i narodów, kształtowanie ich świadomości i mentalności. W trakcie wykładów prezentowany będzie dorobek historiografii we wszystkich tych dziedzinach, a także w miarę możliwości baza źródłowa.

Szczególnie istotne miejsce podczas wykładów zajmują zagadnienia związane z przemianami mentalności mającymi miejsce w okresie średniowiecza. Osobny wykład zostanie m.in. poświęcony kulturze pisma i jego zmieniającej się roli w życiu ludzi średniowiecza. Interesować nas będzie także religijność i jej zmiany w analizowanym okresie.

Tematy kolejnych wykładów:

1. Kształtowanie się średniowiecznej Europy

2. Cesarstwo i papiestwo. Walka o inwestyturę

3. Wyprawy krzyżowe. Geneza, przebieg, skutki

4. Średniowieczna religijność

5. Gospodarka. Miasta i handel

6. Kultura umysłowa. Pismo i jego funkcje. Powstanie uniwersytetów

7. Kryzys XIV w.

Literatura:

Podręczniki:

1. Benedykt Zientara, Historia powszechna średniowiecza, dowolne wydanie

2. Stanisław Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002

3. Krzysztof Baczkowski, Dzieje Polski późnośredniowiecznej, Kraków 1999

4. Jacques Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, tłum. Hanna Szumańska-Grossowa, wyd. III, Warszawa-Gdańsk 2002 (lub wydania wcześniejsze) lub Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., red. Bronisław Geremek, Warszawa 1997 lub Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., red. Jerzy Dowiat, Warszawa 1985 lub Jan Białostocki, Od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010

Monografie:

5. Leonardo Benevolo, Miasto w dziejach Europy, tłum. Hanna Cieśla, Warszawa 1995

6. Jan Białostocki, Od Parlerów do Dürera, przekł. Grzegorz Przewłocki, red. Antoni Zięba, Warszawa 2010

7. Człowiek średniowiecza, red. Jacques Le Goff, tłum. Maria Radożycka-Paoletti, Warszawa-Gdańsk 1996

8. Philippe Dollinger, Dzieje Hanzy, tłum. Vera Soczewińska, Gdańsk 1975 (lub wydania późniejsze)

9. Aron Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. Józef Dancygier, Warszawa 1976

10. Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., red. Jerzy Dowiat, Warszawa 1985

11. Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., red. Bronisław Geremek, Warszawa 1997

12. Jacques Le Goff, Apogeum chrześcijaństwa ok. 1180 - ok. 1330, przeł. Maria Żurowska, Warszawa 2003

13. Jacques Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, tłum. Hanna Szumańska-Grossowa, wyd. III, Warszawa-Gdańsk 2002 (lub wydania wcześniejsze)

14. Jacques Le Goff, W poszukiwaniu średniowiecza, tłum. Maria Żurowska, Warszawa 2005

15. Jacques Le Goff, Nicolas Truong, Historia ciała w średniowieczu, przeł. Ireneusz Kania, Warszawa 2006

16. Marian Małowist, Wschód a Zachód Europy w XIII-XV wieku, Warszawa 1973

17. James M. Murray, Brugia kolebka kapitalizmu 1280-1390, tłum. Dorota Guzowska, Warszawa 2011

18. Michel Pastoureau, Średniowieczna gra symboli, przeł. Hanna Igalson-Tygielska, Warszawa 2006

19. Régine Pernoud, Inaczej o średniowieczu, tlum. Krystyna Husarska, Gdańsk-Warszawa 2002

20. Steven Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, t. 1-3, tłum. Jerzy Schwakopf, Warszawa 1987

21. Henryk Samsonowicz, „Długi wiek X”. Z dziejów powstawania Europy, Poznań 2002

22. Henryk Samsonowicz, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław 1991

23. Andrè Vauchez, Duchowość Średniowiecza, przeł. Hanna Zaremska, Gdańsk 1996

24. Maciej Włodarski, Świat średniowieczny w świetle romansu, Kraków 2012

25. Benedykt Zientara, Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student:

- zna podstawowe fakty z dziejów średniowiecznej Europy

- zna najważniejsze procesy społeczne, gospodarcze i kulturalne mające miejsce w okresie średniowiecza

- rozpoznaje elementy dziedzictwa średniowiecza w świecie współczesnym

- wyjaśnia pojęcia takie jak: feudalizm, lenno, immunitet, inwestytura, kolonizacja na prawie niemieckim, Hanza, cech, siedem sztuk wyzwolonych, manicheizm, kataryzm

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest regularne w nim uczestniczenie oraz zaliczenie sprawdzianu wiedzy zdobytej podczas wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marian Dygo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.