Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok tematyczny: wykład (zajęcia dla 2 bloków tematycznych: Społeczeństwo w dobie przemian, Historia ustroju i form politycznych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SMZBTSWDPHUIFPW Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Blok tematyczny: wykład (zajęcia dla 2 bloków tematycznych: Społeczeństwo w dobie przemian, Historia ustroju i form politycznych)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla II roku studiów II stopnia, magisterskie, zaoczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wykład dotyczyć będzie dziejów społeczno-politycznych Polski w latach 1918-1989.Podczas wykładu przedstawiona zostanie ewolucja społeczno-polityczna i ustrojowa Polski w ciągu 70 lat. Pokazany zostanie system demokracji parlamentarnej ,powody przekształcenia w autorytaryzm lat 30-tych XX wieku. Wiele miejsca poświęcone zostanie okresowi utraty niepodległości w czasie II wojny światowej i jej następstw dla społeczeństwa polskiego . Zwrócona zostanie uwaga na sytuacje społeczno-polityczna i ustrojowa państwa polskiego w okresie istnienia systemu socjalistycznego.

Pełny opis:

Wykład dotyczyć będzie społeczeństwa w dobie przemian w Polsce w latach 1918-1989 , zanalizowana zostanie sytuacja społeczno-polityczna w II RP w okresie parlamentarnym(1918-1926).Wiele miejsca zostanie poświęcone następstwom zamach majowego z 1926 roku w sferze politycznej społeczno-ustrojowej. Podczas wykładu zanalizowane zostaną skutki utraty niepodległości w 1939 roku pokazane zostanie funkcjonowanie opartego o przywrócone zasady systemu demokratycznego Polskiego Państwa Podziemnego w okupowanym kraju i emigracyjnego rządu i przedstawicielstwa quasi-parlamentarnego Rady Narodowej RP zwrócona zostanie uwaga na dążność społeczeństwa polskiego do odbudowy wolnego demokratyczne i sprawiedliwego państwa. Podczas zajęć chcę prześledzić mechanizmy politycznego, społecznego, gospodarczego sowietyzowania Polski i jej sąsiadów bliższych i dalszych. Omawiał będę sposoby działań obozu komunistycznego który to doprowadziły do sterroryzowania społeczeństwa polskiego i pogwałcenia jego woli politycznej .zaznaczę efekty tych działań, których konsekwencja była przebudowa społeczno-polityczne i ustrojowa państwa na wzór sowiecki' Pokazane zostanie sytuacja społeczeństwa w dobie przemian epoki stalinowskie (1944./45-1956), oraz w okresie realnego socjalizmu (1956-1980/89) Zwrócona zostanie uwaga na sytuacje wsi polskiej w okresie PRL z zaznaczeniem przemian społeczno-politycznych i gospodarczych w Europie Wschodniej jaki tam zaszły w okresie istnienia ,,realnego socjalizmu’’ Wykład zostanie oparty głównie o własne badania ,oraz dotychczasowe ustalenia głównie historiografii polskiej .Prowadzącemu wykład znana jest literatura zachodnioeuropejska na ten temat a także wschodnioeuropejska oraz rosyjska opublikowana po roku 1989 lub na emigracji sprzed 1989 roku.

Literatura:

SYNTEZY DOTYCZĄCE EPOKI :1.W. Bonusiak, Historia Polski (1944-1989), Rzeszów 2007.2.T. Judt: Postwar. A History of Europe Since 1945, London 2005,3R.F. Staar: Poland 1944-1962. The sovietization of a captive people. Louisiana State University Press. 1962, .3.A. Kemp-Welch: Poland under Comunism. A Cold War History, Cambridge 2008 (wydanie w j.polskim)4.J. Karpiński, Wykres gorączki. Polska pod rządami komunistycznymi, Lublin 2001 .5.P. Buhler, Polska – droga do wolności 1939-1989, Warszawa 1999.6.,A. Paczkowski, Pół wieków dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995..Wielka Historia Polski, t. V, cz.I II; Od II do III RP (1918-2001), A.L. Sowa, Warszawa 2003..Polska 1944/45-1989. Historycy o badaniach dziejów Polski ludowej. Ankieta. Studia i Materiały Nr 8, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu bloku/specjalizacji student:– analizuje dokumenty z zakresu najnowszych dziejów Polski o różnorodnym charakterze. W szczególności będzie potrafił rozszyfrowywać kod językowy dokumentów z czasów II RP ,okresu II wojny światowej, czasów PRL, a także Obozu Niepodległościowego w Kraju i na Emigracji na Zachodzie

– rozpoznaje główne postacie tego okresu ,zdobywa wiedzę o geografii politycznej okresu II RP w czasie II wojny światowej kiedy w Kraju istniało Polskie Państwo Podziemne a na uchodźstwie Rząd Polski

- przyswoi sobie dzieje PRL a w szczególności specyfikę życia codziennego ,politycznego religijnego tamtych czasów

- uzmysławia sobie uwarunkowania geopolityczne Polski przedwojennej ,atmosferę życia na krawędzi wojny i pokoju w Polsce

uzmysłowi sobie jakim dobrodziejstwem było istnienie Niepodległej, Demokratycznej, Wolnej Polski w latach 1918-1939 ,oraz jakim nieszczęściem była II wojna światowa dla narodu

-zapozna się ze skalę inwigilacji i sowietyzacji społeczeństwa polskiego w okresie stalinowskim i czasach realnego socjalizmu

– wyjaśnić potrafi przyczyny położenia społeczno-politycznego ,gospodarczego, militarnego Polski w tym okresie, zjawisko masowej współpracy ludzi z nowym reżymem ,obecności milionów ludzi w szeregach partii ,stronnictw ,związkach zawodowych ,powody ostrożnej działalności Kościoła Rzymsko-Katolickiego .

-Dostrzegać będzie skalę terroru w Polsce a także rolę i determinacje długodystansowej walki o Niepodległości i Suwerenność prowadzoną w tym okresie przez Polskie Uchodźstwo Niepodległościowe ,Kościół Rzymsko-Katolicki i Opozycje Demokratyczna w Kraju”.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązuje obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusji, zadawania pytań. Warunkiem zaliczenia jest napisanie pozytywnie test z wykładu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.