Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Turcji I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15DKOL/L Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Turcji I
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Chronologiczne zarysowanie dziejów ludów tureckich, ze szczególnym uwzględnieniem państw tureckich w Azji Mniejszej. Większość kursu poświęcona jest Imperium Osmańskiemu, od jego powstania ok. 1300 r. aż do powstania Republiki Tureckiej w 1923 r. Obok zagadnień politycznych, przedmiotem wykładu są też wybrane zagadnienia społeczne, gospodarcze i kulturalne.

Pełny opis:

Chronologiczne zarysowanie dziejów ludów tureckich, ze szczególnym uwzględnieniem państw tureckich w Azji Mniejszej. Większość kursu poświęcona jest Imperium Osmańskiemu, od jego powstania ok. 1300 r. aż do powstania Republiki Tureckiej w 1923 r. Obok zagadnień politycznych, przedmiotem wykładu są też wybrane zagadnienia społeczne, gospodarcze i kulturalne.

Literatura:

Podstawowe podręczniki:

Reychman J., Historia Turcji, Wrocław 1973

Inalcik H., Imperium Osmańskie. Epoka klasyczna 1300-1600, Kraków 2006

Lewis B., Narodziny nowoczesnej Turcji, Warszawa 1972

Kołodziejczyk D., Turcja, Warszawa 2000

Szczegółowa lista źródeł i literatury jest podawana na początku zajęć.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

o ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych niezbędnych do rozumienia wybranych aspektów kultury w dziedzinie historii Turcji [K_W04];

o ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Turków, państw tureckich w Azji Mniejszej i imperium osmańskiego. [K_W06];

o ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Turcji w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej państw tureckich w Azji Mniejszej i imperium osmańskiego [K_W09];

o ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań środowiska geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Turcji [K_W11];

o zna i rozumie podstawowe metody interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad historią Turcji [K_W18];

Umiejętności:

o potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu [K_U02];

o potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Turcji do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata [K_U04];

o potrafi prawidłowo usytuować obszar Turcji w kontekście uwarunkowań środowiska geopolitycznego i gospodarczego [K_U05];

o potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych [K_U09];

o posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki historycznej Turcji w języku polskim lub obcym z uwzględnieniem tradycji intelektualnej [K_U21].

Kompetencje:

o rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01];

o potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej [K_K04];

o ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata [K_K05];

o widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego [K_K06];

o ma świadomość znaczenia historii Turcji w kulturze światowej [K_K07];

o działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny cywilizacyjnej Turcji [K_K08].

Metody i kryteria oceniania:

Student powinien zapoznać się ze źródłami historycznymi i literaturą szczegółową (co najmniej 6 pozycji) wybranymi przez siebie z listy dostarczonej przez wykładowcę. Zakres końcowego egzaminu obejmować będzie oprócz faktografii z wykładu i podręczników również treść tych lektur.

egzamin ustny

Uwaga: w 2013/2014 zaliczenie ustne po sem. letnim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Dariusz Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.