Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3201-IPSKT-PPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa polskiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami prawa polskiego.

Pełny opis:

Zakres tematyczny – wybrane zagadnienia

1. Prawa człowieka

2. Prawo administracyjne

3. Postępowanie administracyjne

4. Prawo cywilne – część ogólna

5. Prawo cywilne – własność i inne prawa rzeczowe

6. Prawo cywilne – prawo zobowiązań

7. Prawo cywilne – prawo rodzinne

8. Prawo cywilne – prawo spadkowe

9. Prawo pracy

10. Prawo karne i postępowanie z nieletnimi

11. Prawo karne i prawo karne wykonawcze

Literatura:

LISTĘ LEKTUR UDOSTĘPNIA WYKŁADOWCA NA PIERWSZYCH ZAJĘCIACH

Efekty uczenia się:

1. Znajomość podstaw prawa polskiego

2. Znajomość podstawowej terminologii prawnej

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność na zajęciach

• Test końcowy

Praktyki zawodowe:

NIE

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eryk Stachurski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eryk Stachurski
Prowadzący grup: Dagmara Woźniakowska-Fajst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)