Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego 3 lato

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M-PNJW3-C-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego 3 lato
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego przeznaczony dla osób na poziomie średniozaawansowanym B1, przewiduje dalsze poznawanie podstawowych struktur języka włoskiego z zakresu gramatyki, leksyki oraz pragmatyki oraz doskonalenie umiejętności językowych. Duży nacisk na kursie kładzie się na tworzenie bardziej złożonych wypowiedzi ustnych oraz tekstów pisemnych, a także poszerzanie znajomości słownictwa.

Zajęcia mają charakter ćwiczeń, ich celem jest zapoznanie studentów ze słownictwem i strukturami gramatycznymi języka włoskiego na poziomie B1, a także rozwijanie coraz większej sprawność mówienia, słuchania, rozumienia tekstów pisanych oraz pisania dłuższych form tak formalnych, jak i nieformalnych (życiorys, opis, itp.).

Pełny opis:

Podczas zajęć realizowany jest następujący program gramatyczny. Przy każdym temacie wyjaśnione są dodatkowo szczegóły dotyczące poprawności wprowadzanych form w zależności od kontekstu kulturowo-społecznego:

Materiał gramatyczny:

- usystematyzowanie znanych już form gramatycznych

- ćwiczenia powtórzeniowe dotyczące użycia czasów przeszłych, przyimków z rodzajnikami

- zaimki (diretti, indiretti)

- zaimki względne (pronomi relativi)

- czas przeszły historyczny (passato remoto)

- następstwo czasów w trybie oznajmiającym

- tryb łączny (congiuntivo presente e passato)

- tryb rozkazujący

Materiał pragmatyczno-leksykalny:

- elementy kultury i geografii Włoch

- uniwersytet: system nauki, wydział, egzaminy, życie studenckie, etc.

- praca, rynek pracy, pieniądze, bank, etc.

- turystyka, podróż, hotel, miasta i ich zabytki

- przeszłość, wydarzenia z historii, fakty z życia prywatnego

- części ciała, zdrowie

- kultura

Materiał z zajęć, zarówno gramatyczny, jak i pragmatyczno-leksykalny, utrwalany jest podczas zajęć w różnorodnych ćwiczeniach:

1) Ćwiczenia ze słuchu

2) Ćwiczenia z pisania (streszczenia, komentarz, opinia, recenzja)

3) Konwersacji (dyskusje i dialogi)

4) Testy, sprawdziany oraz dyktanda

Literatura:

Podręcznik wiodący:

Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano 2, Corso multimediale di lingua e civiltà italiana; Libro dello studente + Quaderno degli esercizi, Roma, Edilingua, 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi

Wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi

Posługuje się w mowie i piśmie językiem włoskim (A2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Jest przygotowany do nawiązywania współpracy w zakresie swoich zadań zawodowych i indywidualnych zainteresowań, w tym międzynarodowej

Posiada umiejętność pracy w zespole, organizowania zespołu do podejmowania różnych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, testy, prace pisemne. Kurs kończy się egzaminem na poziomie B2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Agnieszka Rylukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.