Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Quattrocento we Florencji: o sztuce i jej teorii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z18F01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Quattrocento we Florencji: o sztuce i jej teorii
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia fakultatywne na studiach I stopnia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Motywem przewodnim zajęć jest Florencja doby Quattrocenta, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących sztuki poprzez przedstawienie wybranych miejsc i sylwetek różnych artystów.

Pełny opis:

Program zajęć skoncentrowany jest wokół zagadnień związanych ze sztuką Quattrocenta we Florencji. Wykład ma zapoznać uczestników ze najważniejszymi zjawiskami dotyczącymi sztuki i jej teorii. Podczas zajęć będą omawiane wybrane teksty źródłowe. Zajęcia mają formę wykładu z prezentacją multimedialną zawierającą zdjęcia, reprodukcje dzieł sztuki, materiały audio i wideo.

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom ważnych w historii sztuki włoskiego Quattrocenta postaci, wydarzeń i zjawisk.

Literatura:

M. Vannucci, A. Fredianelli, La Firenze del Rinascimento, Roma 2006.

Argan G.C., Storia dell’arte italiana, Sansoni, Firenze 2002.

J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1965.

P. Muratow, Obrazy Włoch, FZL, Warszawa 1988.

J. Goethe, Podróż włoska, PIW, Warszawa 1980.

G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, PIW, Warszawa 1984.

L. B. Alberti, Ksiąg dziesięć o sztuce budowania, Warszawa 1960.

L. B. Alberti, O malarstwie, Warszawa 1963.

C. Cennini, Rzecz o malarstwie, Florencja 1933.

L. da Vinci, Traktat o malarstwie, Gdańsk 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

Ma rudymentarną wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym Włoch oraz wiedzę o historii sztuki włoskiej.

Umiejętności:

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi.

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z kursy składają się: bieżące przygotowanie do zajęć, kontrola obecności i końcowy sprawdzian pisemny w postaci testu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.