Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie do studiowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-11PDS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do studiowania
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia mają zaznajomić Studentów I roku ze specyfiką studiów w naukach społecznych, studiowania (dostarczyć podstawowych pojęć), wyjaśnić czym różni się szkoła od uniwersytetu.

Pełny opis:

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się (biorąc pod uwagę godziny zorganizowane, sposób zaliczenia, pracę samodzielną studenta) wynosi 120 godzin.

Literatura:

1) Michel Crozier, Kształcenie naszych elit jest nieproduktywne; roz. VIII: Nauczanie innego sposobu myślenia, roz. IX: Inwestowanie w inteligencję, (w:) tegoż, Kryzys inteligencji. Szkic o niezdolności elit do zmian, Warszawa: Poltext, 1996.

2) Max Weber, Nauka zawód i powołanie, dowolne wydanie.

3) Piotr Kulas Inteligenckość zaprzeczona, Warszawa: Scholar, 2017, ss.49-80.

4) Bronisław Geremek, Po co nam uniwersytet, (W:) „Gazeta Wyborcza”, 7-8.10.2000.

5) Thomas S. Kuhn, Nauki przyrodnicze a humanistyka, (w:) tegoż, Droga po strukturze,Warszawa: Sic!, 2003, ss.199-205.

6) Jadwiga Depczyńska, Modele nauki i wzorce pracy naukowej, (w:) „Zagadnienia naukoznawstwa, nr 2/1979.

7) Tadeusz Pawłowski, Model nauk społecznych, (w:) tegoż, Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych, Warszawa: PWN, 1986, ss. 204-213.

8) Jerzy Szacki, O szkołach naukowych (zarys problematyki), (w:) J.Goćkowski, A.Siemianowski (red.), Szkoły w nauce, Ossolineum, KN,PAN, 1981.

9) Leopold Fonck S.C, Szkoła pracy naukowej, (w:), tegoż, Praca naukowa, Warszawa: Gebethner i Wolf, 1910, ss.6-30.

10) Aleksander Matejko, Załącznik I i II, (w:), tegoż, System społeczny zespołu naukowego, Warszawa: MSW, 1966.

11) Janusz Sztumski Autorytet i prestiż uczonego, (w:) P. Rybicki, J. Goćkowski (red.), Autorytety w nauce, Ossolineum, 1980.

12) Hugo Steinhaus, Drogi matematyki stosowanej, (w:) tegoż, Między duchem a materią pośredniczy matematyka, Warszawa: PWN, 2000.

13) Adam Podgórecki, Pięć funkcji socjologii, (w;) „Studia Socjologiczne”, 1966.

14) Barbara Fatyga i Zespół, Wieloźródłowy Słownik Kultury, hasła: nauka, badania naukowe, biblioteka naukowa, interdyscyplinarność, multidyscyplinarność, transdyscyplinarność, uniwersytet, wykształcenie, zespół naukowy,

Efekty uczenia się:

Zakładamy, że Uczestnicy zajęć po ich zakończeniu będą:

• rozumieli czym jest wykształcenie, nauka, studia i uniwersytet

• znali struktury nauki i systemy wiedzy oraz strukturę uniwersytecką

• rozumieli pożytki i ograniczenia podejść inter-trans- i multidyscyplinarnych oraz zalety i trudności pracy indywidualnej oraz zespołowej

• rozumieli pożytki z krytycznego i samodzielnego myślenia

• przygotowani do studiowania zagadnień ogólnych i szczegółowych objętych programem studiów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena efektów uczenia się odbywa się podczas zajęć i dzięki krótkiej pracy pisemnej. Kryteria oceniania w obu wypadkach dotyczą:

• znajomości problematyki zajęć i lektur (minimalny poziom to lektury oznaczone jako obowiązkowe - aspekt erudycyjny),

• umiejętności zastosowania poznanych pojęć w praktyce akademickiej (aspekt praktyczny),

• umiejętności kojarzenia pojęć i ich analizy krytycznej (aspekt merytoryczny).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska
Prowadzący grup: Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.