Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lingwistyka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-KOG-L2 Kod Erasmus / ISCED: 08.102 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Lingwistyka II
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość zagadnień objętych kursami „Wstęp do językoznawstwa ogólnego” oraz do „Lingwistyki I”.

Znajomość podstawowych zagadnień z logiki: rachunek zdań, rachunek kwantyfikatorów, rachunek zbiorów i relacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z najważniejszymi teoriami i pojęciami z zakresu semantyki formalnej – dziedziny badań lingwistycznych, która zajmuje się znaczeniem wyrażeń języka naturalnego i która wykorzystuje metody formalne do budowy swoich teorii. Uczestnik zajęć będzie mógł w ich ramach zapoznać się stanem bieżącym semantyki formalnej i przełomowymi etapami w jej rozwoju.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z najważniejszymi teoriami i pojęciami z zakresu semantyki formalnej – dziedziny badań lingwistycznych, która zajmuje się znaczeniem wyrażeń języka naturalnego i która wykorzystuje metody formalne do budowy swoich teorii. Uczestnik zajęć będzie mógł w ich ramach zapoznać się stanem bieżącym semantyki formalnej i przełomowymi etapami w jej rozwoju.

Przedmiotem wykładu będą następujące zagadnienia:

1. Semantyka referencyjna, zasada kompozycyjności.

2. Logika Predykatów (LP) a interpretacja języka naturalnego: kłopoty (np. kwantyfikatory, konstrukcje spójnikowe, anafora).

3. Logika Typów (LT).

4. Kombinatoryczne Gramatyki Kategorialne (CCG).

5. LT+CCG dla fragmentu języka naturalnego: kwantyfikatory, konstrukcje spójnikowe.

6. Anafora dyskursowa i ‘ośla’: obserwacje.

7. Dynamiczna Logika Predykatów (DPL).

8. Teoria Reprezentacji Dyskursu (DRT).

9. Konstrukcje pluralne: obserwacje.

10. Semantyka algebraiczna Linka, Statyczna Logika Pluralna (PlL).

11. Dynamiczna Logika Pluralna (DPlL).

Literatura:

1. Bittner, M. (2014), Temporality: Universals and Variation, Wiley-Blackwell.

2. Carpenter, B. (1997), Type-logical Semantics, MIT Press.

3. Gamut, L.T.F. (1991), Logic, Language, and Meaning (Volume 1 & 2), University of Chicago Press.

4. Groenendijk J., Stokhof M. (1991), Dynamic Predicate Logic, Linguistics and Philosophy 14, s. 39–100.

5. Jacobson P. (2014), Compositional Semantics, Oxford University Press.

6. Kamp H., Reyle U. (1993), From Discourse to Logic, Kluwer Academic Publishers.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Student będzie posiadał wiedzę o stanie bieżącym semantyki formalnej oraz przełomowych etapach w jej rozwoju [K_W05, K_W11, K_W16, K_W22, K_W28, K_W40, K_W46]

Nabyte umiejętności:

Student opanuje podstawowe pojęcia i narzędzia analizy semantycznej, zyska świadomość problemów semantycznych oraz sposobów ich rozwiązywania [K_U05, K_U10, K_U17, K_U21, K_U47]

Nabyte kompetencje społeczne:

Student zyska umiejętności jasnego komunikowania trudnych i abstrakcyjnych zagadnień oraz umiejętności śledzenia toku myślenia innych osób [K_K02, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11]

Metody i kryteria oceniania:

OD 2020/2021

Wykład: egzamin pisemny składający się z zadań sprawdzających rozumienie wprowadzonych pojęć i technik związanych z semantyką formalną.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Ćwiczenia: aktywna praca na zajęciach, zadania domowe i kolokwia sprawdzające rozumienie wprowadzonych pojęć i technik związanych z semantyką formalną.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

DO 2019/2020

wykład: ocena końcowa na podstawie egzaminu

ćwiczenia: ocena na podstawie dwóch kolokwiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Grudzińska-Zawadowska
Prowadzący grup: Justyna Grudzińska-Zawadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Grudzińska-Zawadowska
Prowadzący grup: Justyna Grudzińska-Zawadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.