Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium filozoficzne angielskie (II stopień)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-NZ-2-TR Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Translatorium filozoficzne angielskie (II stopień)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Pierwsze i ostatnie zajęcia w sali, pozostałe w trybie e-learningu.

Uczestnicy zajęć poznają podstawy warsztatu tłumacza tekstów filozoficznych. Zajęcia będą miały charakter praktyczny, uczestnicy będą wykonywać tłumaczenia fragmentów tekstów filozoficznych i dyskutować o swojej pracy w grupie. Szczególny nacisk zostanie położony na identyfikowanie i rozumienie głównych pojęć tekstu źródłowego oraz na poprawność językową, dobry styl oraz płynność przekładu.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą praktycznej nauce tłumaczenia tekstów filozoficznych z języka angielskiego na polski.

Szczególny nacisk zostanie położony na:

– właściwe rozumienie tłumaczonych fragmentów; wyrobienie w uczestnikach poczucia, że tłumaczenie tekstu jest zawsze jego rozumiejącą interpretacją;

– rozpoznawanie kluczowych terminów technicznych w tekstach i konsekwentne budowanie docelowej siatki pojęciowej w języku polskim;

– identyfikowanie cech stylistycznych tekstów źródłowych i szukanie ich stylistycznych odpowiedników w języku polskim;

– zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy tłumacza tekstów naukowych (właściwe opracowywanie przypisów, konsekwencja pojęciowa, sprawdzanie konwencji istniejących w polskim piśmiennictwie)

– świadomość różnic leksykalnych i składniowych między językiem angielskim a polskim: tłumacz nie powinien tworzyć „kalki” syntaktycznej oryginału ani stosować anglicyzmów;

– dbałość o poprawną polszczyznę, a także o zrozumiałość i płynność tworzonego tekstu.

Literatura:

Zob. opis zajęć w danym cyklu (niżej)

Literatura ogólna:

Barbara Brzezicka, Problematyka przekładu filozoficznego, PWN, Warszawa 2018, rozdz. 1-2

Arkadiusz Belczyk, Poradnik tłumacza, wyd. Dla Szkoły, Bielsko-Biała 2014

Krzysztof Lipiński, Vademecum tłumacza, wyd. Idea, Warszawa 2000

M. Rusinek (red.), O sztuce tłumaczenia, Ossolineum, Wrocław 1955, fragm.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Uczestnik zajęć:

– pozna podstawową terminologię filozoficzną w języku angielskim,

– pozna główne stanowiska i pojęcia estetyki analitycznej

– pozna reguły edycji tekstu filozoficznego,

– pozna zasady tłumaczenia tekstów naukowych

Nabyte umiejętności:

Uczestnik zajęć:

– będzie samodzielnie tłumaczył teksty filozoficzne z języka angielskiego na polski,

– nauczy się podstaw profesjonalnej edycji tekstu filozoficznego,

– nauczy się identyfikować główne pojęcia anglojęzycznych tekstów filozoficznych i odnajdować ich polskie odpowiedniki,

– nauczy się unikać najczęstszych błędów translatorskich (anglicyzmy, kalki składniowe)

– nauczy się rozpoznawać w tekście angielskim i przekładać konstrukcje idiomatyczne

– będzie doskonalił umiejętności pisania w języku polskim

– nauczy się korzystać z narzędzi translatorskich (wybór odpowiedniego słownika, tezaurusa, słownika idiomów)

Nabyte kompetencje społeczne:

Uczestnik zajęć:

– wdroży się do samodzielnej pracy w charakterze tłumacza tekstów filozoficznych,

– nauczy się współpracy w grupie,

– będzie rozwijał zainteresowania angielskojęzycznym piśmiennictwem filozoficznym,

– pozna sposoby wyszukiwania interesujących go anglojęzycznych autorów i tekstów filozoficznych nieznanych w Polsce,

– rozwinie kompetencje społeczne związane z uczestnictwem w filozoficznym rynku wydawniczym (nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi autorami, wydawnictwami i czasopismami, pozyskiwanie praw autorskich)

Metody i kryteria oceniania:

Terminarz zajęć (sala i terminy - w wypadku zajęć "w sali") jest podany na stronie: http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia/studia-zaoczne/siatki-zajec/

Kryteria oceny

Uczestnicy będą otrzymywać co tydzień zadania do samodzielnego wykonania w domu (tłumaczenie fragmentów tekstu). Oprócz tego uczestnicy będą publikować swoje przekłady na forum, gdzie będą omawiać i krytykować teksty kolegów i koleżanek. Uczestnicy mogą również udzielać się na ogólnym forum merytorycznym poświęconym kwestiom translatorskim. Zajęcia zakończą się sprawdzianem pisanym w sali.

Ocenie będzie podlegać:

– systematyczność wykonywania zadań,

– jakość wykonanej pracy nadsyłanej elektronicznie (poprawność merytoryczna i warsztatowa tłumaczeń, poprawność językowa i styl, samodzielność wykonywanej pracy)

– aktywność na forum wzajemnego komentowania prac

– aktywność na ogólnym forum merytorycznym

– jakość tłumaczenia wykonanego na końcowym sprawdzianie.

UWAGA: Prace wykonane z wykorzystaniem programu Google Translate (lub innych automatycznych programów tłumaczących) będą traktowane jako niesamodzielne i nie będą podlegały ocenie!

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.