Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy filozofii eksperymentalnej: różnice międzykulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-PFE18-S Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Problemy filozofii eksperymentalnej: różnice międzykulturowe
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Student ukończył podstawowy kurs logiki oraz ogólnej metodologii lub epistemologii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest problematyce różnic międzykulturowych oraz międzygrupowych w zakresie potocznych intuicji badanych przez filozofię eksperymentalną.

Pierwszy semestr będzie poświęcony wprowadzeniu w filozofię eksperymentalną oraz omówieniu jej najważniejszych odkryć ze szczególnym uwzględnieniem różnic międzykulturowych w intuicjach na temat odniesienia nazw własnych oraz wiedzy. Omawiane będą m. in. różnice między intuicjami semantycznymi Chińczyków i Amerykanów w przypadku eksperymentu myślowego z Gödlem autorstwa Kripkego bądź rozbieżności w skłonności Amerykanów i Azjatów do przypisywania wiedzy w przypadkach Gettierowskich i przypadkach pokrewnych. W semestrze drugim uczestnicy seminarium będą opracowywać i realizować własne projekty badawcze z zakresu filozofii eksperymentalnej.

Seminarium ma charakter badawczy. Seminarzyści będą w zespołach przygotowywać i przeprowadzać własne badania z zakresu filozofii eksperymentalnej.

Pełny opis:

Semestr zimowy zostanie poświęcony na zapoznanie się z problemami badanymi w ramach epistemologii potocznej oraz nabycie podstawowej wiedzy metodologicznej na temat planowania i prowadzenia badań w paradygmacie filozofii eksperymentalnej.

Szczegółowa lista zagadnień (semestr I)

BLOK I: Wprowadzenie do filozofii eksperymentalnej - intuicje filozoficzne i ich rola w filozofii

- Nadelhoffer T., Nahmias E. (2007) The past and future of experimental philosophy, „Philosophical Explorations” 10, 123-149.

- Cohnitz, D., & Haukioja, J. (2015). Intuitions in philosophical semantics. Erkenntnis, 80(3), 617-641.

- Andow, James (2015). How Distinctive Is Philosophers’ Intuition Talk? Metaphilosophy 46 (4-5):515-538.

BLOK II: Badania międzykulturowe w filozofii eksperymentalnej

- Sechrest, L., Fay, T. L., & Zaidi, S. M. H. (1972). Problems of translation in cross cultural research. Journal of Cross Cultural Psychology, 3(1), 41–56.

- Kasaki, M. (2017). Problems of Translation for Cross-Cultural Experimental Philosophy. Journal of Indian Council of Philosophical Research, 34(3), 481-500.

BLOK III: Etyka - różnice międzykulturowe w intuicjach moralnych

- Sarkissian, H., Park, J., Tien, D., Wright, J., & Knobe, J. (2011). Folk moral relativism. Mind and Language, 26(4), 482–505.

- Ahlenius, H., & Tännsjö, T. (2012). Chinese and Westerners respond differently to the trolley dilemmas. Journal of Cognition and Culture, 12(3–4), 195–201.

- Gold, N., Andrew M. C., Briony D. P. (2014). Cultural differences in responses to real-life and hypothetical trolley problems. Judgment and Decision Making, 9(1), 65–76.

- Arutyunova, K. R., Alexandrov, Y. I., & Hauser, M. D. (2016). Sociocultural influences on moral judgments: East-West, male–female, and young–old. Frontiers in Psychology, 7, 1334.

BLOK IV: Filozofia języka - różnice międzykulturowe w intuicjach dotyczących odniesienia nazw własnych

- Machery, E., Mallon, R., Nichols, S., & Stich, S. P. (2004). Semantics, cross-cultural style. Cognition, 92(3), B1-B12.

- Martí, G. (2008). Against semantic multi-culturalism. Analysis, 69(1), 42-48

- Lam, Barry (2010). Are cantonese speakers really descriptivists? Revisiting cross-cultural semantics. Cognition, 115 (2):320–32.

- Mallon, R., Machery, E., Nichols, S., & Stich, S. (2009). Against arguments from reference. Philosophy and Phenomenological Research, 79(2), 332-356.

- Machery, E., Stich, S. (2012) Experimental philosophy of language [w:] G. Russell, D. G. Fara (red.) Routledge Companion to the Philosophy of Language, New York: Routledge, s. 495-512.

- Andow, J. (2014). Intuitions, disagreement and referential pluralism. Review of Philosophy and Psychology, 5(2), 223-239.

- Beebe, J. R., & Undercoffer, R. J. (2015). Moral valence and semantic intuitions. Erkenntnis, 80(2), 445-466.

- Sytsma, J., Livengood, J., Sato, R., & Oguchi, M. (2015). Reference in the land of the rising sun: A cross-cultural study on the reference of proper names. Review of Philosophy and Psychology, 6(2), 213-230.

BLOK V: Epistemologia - różnice międzykulturowe w intuicjach dotyczących wiedzy

- Weinberg J. M., Nichols S., Stich S. (2001) Normativity and epistemic intuitions, „Philosophical Topics” 29(1-2), 429-460.

- Seyedsayamdost H. (2015) On Normativity and Epistemic Intuitions: Failure of Replication, „Episteme” 12 (1), 95-116.

- Kim M., Yuan Y. (2015) No Cross-Cultural Differences in the Gettier Car Case Intuition: A Replication study of Weinberg et al. 2001, „Episteme” 12(3), 355-361.

- Machery, Edouard, Stephen Stich, David Rose, Amita Chatterjee, Kaori Karasawa, Noel Struchiner, Smita Sirker, Naoki Usui, & Takaaki Hashimoto, 2015, “Gettier Across Cultures”, Noûs, 51(3): 645–664. doi:10.1111/nous.12110

BLOK VI: Różnice międzygrupowe w innych intuicjach filozoficznych: płeć

- Buckwalter, W., & Stich, S. (2014). Gender and philosophical intuition. Experimental philosophy, 2, 307-346.

- Friesdorf, Rebecca, Paul Conway, & Bertram Gawronski, 2015, “Gender Differences in Responses to Moral Dilemmas: a Process Dissociation Analysis”, Personality and Social Psychology Bulletin, 41(5): 696–713. doi:10.1177/0146167215575731

- Seyedsayamdost, Hamid, 2015, “On Gender and Philosophical Intuition: Failure of Replication and Other Negative Results”, Philosophical Psychology, 28(5): 642–673. doi:10.1080/09515089.2014.893288

- Adleberg, Toni, Morgan Thompson, & Eddy Nahmias, 2015, “Do men and women have different philosophical intuitions? Further data”, Philosophical Psychology, 28(5): 615–641. doi:10.1080/09515089.2013.878834

Semestr drugi

W semestrze letnim zadaniem seminarzystów będzie po pierwsze zespołowe (zespoły 2-4 osobowe) zaprojektowanie i przygotowanie badań empirycznych z zakresu filozofii eksperymentalnej. Następnie studenci będą mieli za zadanie przygotowane przez siebie badania przeprowadzić oraz przeanalizować i zinterpretować uzyskane wyniki. Etapem końcowym będzie przygotowanie raportu z badań.

Literatura:

BLOK I: Wprowadzenie do filozofii eksperymentalnej - intuicje filozoficzne i ich rola w filozofii

- Nadelhoffer T., Nahmias E. (2007) The past and future of experimental philosophy, „Philosophical Explorations” 10, 123-149.

- Cohnitz, D., & Haukioja, J. (2015). Intuitions in philosophical semantics. Erkenntnis, 80(3), 617-641.

- Andow, James (2015). How Distinctive Is Philosophers’ Intuition Talk? Metaphilosophy 46 (4-5):515-538.

BLOK II: Badania międzykulturowe w filozofii eksperymentalnej

- Sechrest, L., Fay, T. L., & Zaidi, S. M. H. (1972). Problems of translation in cross cultural research. Journal of Cross Cultural Psychology, 3(1), 41–56.

- Kasaki, M. (2017). Problems of Translation for Cross-Cultural Experimental Philosophy. Journal of Indian Council of Philosophical Research, 34(3), 481-500.

BLOK III: Etyka - różnice międzykulturowe w intuicjach moralnych

- Sarkissian, H., Park, J., Tien, D., Wright, J., & Knobe, J. (2011). Folk moral relativism. Mind and Language, 26(4), 482–505.

- Ahlenius, H., & Tännsjö, T. (2012). Chinese and Westerners respond differently to the trolley dilemmas. Journal of Cognition and Culture, 12(3–4), 195–201.

- Gold, N., Andrew M. C., Briony D. P. (2014). Cultural differences in responses to real-life and hypothetical trolley problems. Judgment and Decision Making, 9(1), 65–76.

- Arutyunova, K. R., Alexandrov, Y. I., & Hauser, M. D. (2016). Sociocultural influences on moral judgments: East-West, male–female, and young–old. Frontiers in Psychology, 7, 1334.

BLOK IV: Filozofia języka - różnice międzykulturowe w intuicjach dotyczących odniesienia nazw własnych

- Machery, E., Mallon, R., Nichols, S., & Stich, S. P. (2004). Semantics, cross-cultural style. Cognition, 92(3), B1-B12.

- Martí, G. (2008). Against semantic multi-culturalism. Analysis, 69(1), 42-48

- Lam, Barry (2010). Are cantonese speakers really descriptivists? Revisiting cross-cultural semantics. Cognition, 115 (2):320–32.

- Mallon, R., Machery, E., Nichols, S., & Stich, S. (2009). Against arguments from reference. Philosophy and Phenomenological Research, 79(2), 332-356.

- Machery, E., Stich, S. (2012) Experimental philosophy of language [w:] G. Russell, D. G. Fara (red.) Routledge Companion to the Philosophy of Language, New York: Routledge, s. 495-512.

- Andow, J. (2014). Intuitions, disagreement and referential pluralism. Review of Philosophy and Psychology, 5(2), 223-239.

- Beebe, J. R., & Undercoffer, R. J. (2015). Moral valence and semantic intuitions. Erkenntnis, 80(2), 445-466.

- Sytsma, J., Livengood, J., Sato, R., & Oguchi, M. (2015). Reference in the land of the rising sun: A cross-cultural study on the reference of proper names. Review of Philosophy and Psychology, 6(2), 213-230.

BLOK V: Epistemologia - różnice międzykulturowe w intuicjach dotyczących wiedzy

- Weinberg J. M., Nichols S., Stich S. (2001) Normativity and epistemic intuitions, „Philosophical Topics” 29(1-2), 429-460.

- Seyedsayamdost H. (2015) On Normativity and Epistemic Intuitions: Failure of Replication, „Episteme” 12 (1), 95-116.

- Kim M., Yuan Y. (2015) No Cross-Cultural Differences in the Gettier Car Case Intuition: A Replication study of Weinberg et al. 2001, „Episteme” 12(3), 355-361.

- Machery, Edouard, Stephen Stich, David Rose, Amita Chatterjee, Kaori Karasawa, Noel Struchiner, Smita Sirker, Naoki Usui, & Takaaki Hashimoto, 2015, “Gettier Across Cultures”, Noûs, 51(3): 645–664. doi:10.1111/nous.12110

BLOK VI: Różnice międzygrupowe w innych intuicjach filozoficznych: płeć

- Buckwalter, W., & Stich, S. (2014). Gender and philosophical intuition. Experimental philosophy, 2, 307-346.

- Friesdorf, Rebecca, Paul Conway, & Bertram Gawronski, 2015, “Gender Differences in Responses to Moral Dilemmas: a Process Dissociation Analysis”, Personality and Social Psychology Bulletin, 41(5): 696–713. doi:10.1177/0146167215575731

- Seyedsayamdost, Hamid, 2015, “On Gender and Philosophical Intuition: Failure of Replication and Other Negative Results”, Philosophical Psychology, 28(5): 642–673. doi:10.1080/09515089.2014.893288

- Adleberg, Toni, Morgan Thompson, & Eddy Nahmias, 2015, “Do men and women have different philosophical intuitions? Further data”, Philosophical Psychology, 28(5): 615–641. doi:10.1080/09515089.2013.878834

Efekty uczenia się:

F1 - odniesienie efektów kształcenia przedmiotowych do efektów kształcenia filozoficznych studiów pierwszego stopnia

F2 - odniesienie efektów kształcenia przedmiotowych do efektów kształcenia filozoficznych studiów drugiego stopnia

K1 - odniesienie efektów kształcenia przedmiotowych do efektów kształcenia kognitywistycznych studiów pierwszego stopnia

Nabyta wiedza

- zna podstawowe pojęcia filozofii eksperymentalnej, potrafi się nimi posługiwać, zna terminologię w języku polskim i angielskim (F1_W03, F1_W05, F1_W07; F2_W03, F2_W05; K1_W01, K1_W08)

- zna zarówno klasyczne, jak i najnowsze zagadnienia podejmowane w badaniach międzygrupowych w filozofii eksperymentalnej (F1_W07, F1_W08, F1_W09; F2_W06, F2_W07, F2_W08, F2_W09, K1_W08, K1_W13)

- rozumie związki filozofii eksperymentalnej z innymi naukami, zna miejsce filozofii eksperymentalnej w obrębie filozofii i nauk o poznaniu (F1_W02, F1_W06, F1_W17; F2_W02; F2_W06, F2_W08, F2_W13; K1_W01 K1_W03, K1_W04)

- zna metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla filozofii eksperymentalnej (F1_W1, F1_W10, F1_W12; F2_W08, F2_W11, K1_W02, K1_W05)

Nabyte umiejętności

- potrafi zbudować własną argumentację za wybranym stanowiskiem (F1_U05, F1_U07, F1_U08, F1_U09, F1_U16, F1_U18; F2_U08; K1_U05)

- potrafi przygotować wystąpienie ustne związane z tematyką zajęć, opierające się o samodzielną interpretację tekstu filozoficznego (F1_U01, F1_U03, F1_U04; F2_U02, F2_U04, F2_U05; K1_U01, K1_U21)

- umie korzystać z podstawowych narzędzi statystycznej obróbki danych wykorzystywanych w filozofii eksperymentalnej - testu chi-kwadrat, testów t-Studenta, testów Z, analizy wariancji, współczynnika korelacji (F1_U08, F1_U09; F2_U03, F2_U09; K1_U02, K1_U15)

- potrafi zaprojektować proste badanie filozoficzno-eksperymentalne oparte na metodzie scenariuszowej, przeprowadzić je i zinterpretować uzyskane wyniki (F1_U01, F1_U11, F1_U13, F1_U17; F2_U02, F2_U03, F2_U10, F2_U14, F2_U15; K1_U03, K1_U04, K1_U07, K1_U09, K1_U10, K1_U15, K1_U16, K1_U22)

Nabyte kompetencje społeczne

- posiada podstawowe umiejętności z zakresu wystąpień publicznych (F1_K02, F1_K03, K1_K08, K1_K09, K1_K10, K1_K11)

- potrafi komunikować swoje stanowisko w sposób asertywny, bez wchodzenia w spór z adwersarzami (F1_K02, F1_K03; K1_K10, K1_K11)

- potrafi wspólnie z zespołem zrealizować prosty projekt badawczy, w tym zaplanować wspólne działania oraz podzielić się zadaniami (F1_K04, F1_K05, F1_K10; F2_K02, F2_K06; K1_K03, K1_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia są nie więcej niż 2 nieobecności w semestrze.

Ocena zostanie wystawiona na podstawie:

- przygotowania i wygłoszenia referatu (30% oceny),

- przygotowania koreferatu (15% oceny),

- aktywności na zajęciach (15% oceny).

- przygotowania, przeprowadzenia i opisania badania z zakresu filozofii empirycznej (zadanie realizowane w zespole, 40% oceny)

Skala ocen

5! (cel.) – 95% lub najlepsza osoba w grupie

5 (bdb.) – od 90%

4+ (db. plus) – od 80%

4 (db.) – od 75%

3+ (dst. plus) - od 65%

3 – (dst.) od 60%

2 – (ndst.) mniej niż 60%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kuś, Adrian Ziółkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Kuś, Adrian Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W I semestrze zajęcia odbywają się w sali 4

W II semestrze zajęcia odbywają się w sali 110.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.