Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Philosophical Problems of Science A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-WISIP-PPSA Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Philosophical Problems of Science A
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, studia dzienne WISIP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs obejmuje wprowadzenie do filozofii fizyki. Zagadnienia będą przedstawiane w porządku chronologicznym, od astronomii starożytnej (geocentryczny system Ptolemeusza), przez rewolucję Kopernikańską i początki nauki nowożytnej (mechanika klasyczna, termodynamika i elektromagnetyzm), kończąc na współczesnych teoriach: szczególna i ogólna teoria względności, mechanika kwantowa, kosmologia. Na zajęciach będą dyskutowane teksty ilustrujące powyższe zagadnienia.

Pełny opis:

The course will outline the most significant theories and conceptions of physics in the chronological order, emphasizing their philosophically important aspects. The point of departure will be the ancient astronomy and the subsequent revolution in physics which took place in the 16th and 17th centuries as a result of Copernicus’s and Kepler’s astronomical discoveries and Galileo’s and Newton’s writings. While presenting Newtonian mechanics, we will focus on the controversy about the nature of space and time and on the issue of determinism and predictability. The next topic will be the reduction of thermodynamics to statistical mechanics and the question of the irreversibility of thermodynamic phenomena. The discussion of electromagnetism will lead us to the philosophical issues concerning the unification of electrical and magnetic phenomena and the transition from the classical to the relativistic theories. The presentation of the special and general relativity theories will include an analysis of the basic concepts and claims of the theories. In particular, the course will explain relativistic effects and the status of non-Euclidean geometries. The students will also gain basic knowledge concerning the theory of quantum phenomena and its epistemological and ontological consequences. We will discuss the conceptual difficulties in quantum mechanics: the measurement problem, the issue of nonlocality, and hidden-variables theories. The class will conclude with a brief discussion of modern cosmology and particle physics.

Literatura:

Chapters 4 and 5, „Observational astronomy and the Ptolemaic model” and „The Copernican model and Kepler’s law”, in J.T. Cushing, Philosophical concepts in physics, Cambridge University Press, 1998.

Chapter 6, “Galileo on motion”, in ibidem.

Chapters 7 and 8, „Newton’s Principia” and „Newton’s law of universal gravitation”, in ibidem.

Chapters 11 and 12 “An overarching Newtonian framework” and “A view of the world based on science: determinism”, in ibidem.

Chapter 11 “Extremal principles” in L. Sklar, “Philosophy and the foundation of dynamics”, CUP 2013.

Chapters 2 and 3, “Thermodynamics” and “Statistical mechanics” in D. Albert, “Time and chance”, Harvard U. Press, 2000.

Chapter 2 “Fields to the rescue” in M. Lange, “An introduction to the philosophy of physics: locality, fields, energy, mass”, Blackwell 2002.

“Electromagnetism”, in The Feynman lectures on physics, http://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_01.html

“From space and time to spacetime” in: L. Sklar, “Philosophy of physics”, Taylor and Francis

Chapter 18 “General relativity and the expanding universe”, in. J.T. Cushing, op. cit.

Chapter 12, “Quantum Metaphysics”, in M. Lange, op. cit.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

K_W02 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii;

K_W03 utrwala i wzbogaca słownictwo oraz doskonali biegłość w języku angielskim na poziomie C1 ESOKJ;

K_W04 ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania;

K_W06 zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi oraz ma uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków w obrębie tych subdyscyplin;

K_W17 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu dziedziny nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej,metodologicznej i terminologicznej;

Nabyte umiejętności:

K_U03, czyta i interpretuje tekst filozoficzny;

K_U05, poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną;

K_U07, analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia oraz wykrywa zależności między ich tezami i założeniami;

K_U09, uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw;

K_U13, pisze proste rozprawki w języku angielskim z samodzielnym doborem literatury;

K_U16, konstruuje i rekonstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych;

Nabyte kompetencje społeczne:

K_K02, jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;

K_K10, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

The final grade will be calculated taking into account the following evaluation elements: two written assignments, one mid-term written test, the final exam (written).

Permissible number of absences: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Tutorial, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Sendłak
Prowadzący grup: Maciej Sendłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Tutorial - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Tutorial, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bigaj
Prowadzący grup: Tomasz Bigaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Tutorial - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.