Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Philosophy of Value including Philosophical Anthropology A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-WISIP-PVA Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Philosophy of Value including Philosophical Anthropology A
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, studia dzienne WISIP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi problemami z zakresu aksjologii oraz antropologii filozoficznej, jak również wyrobienie swoistej antropologicznej wrażliwości pozwalającej na pogłębione rozumienie różnych aspektów ludzkiego bycia. W ramach kursu analizie poddane zostaną różne wymiary bytu ludzkiego od cielesności po rozmaite formy doświadczenia religijnego. Szczególne miejsce zajmie pogłębiona analiza aksjologicznego wymiaru ludzkiej egzystencji. Będziemy starali się odpowiedzieć na pytania o genezę, charakter, status ontyczny, o sposoby rozpoznawania i uznawania wartości. Podejmiemy również próbę odpowiedzi na pytanie o możliwość konsekwentnego wykroczenia poza sferę wartości. Głównym polem tych analiz będzie sfera wartości etycznych i estetycznych.

Pełny opis:

The main aim of the course is to present the basic problems of axiology and philosophical anthropology as well as to create a specific anthropological imagination which will lead to a deeper understanding of different aspects of the human being. The basic premise of philosophical anthropology is the conviction, firstly formulated by sophists, then strongly atriculated and justified by Immanuel Kant, that all metaphysical, epistemological or ethical questions find their justification in the question concerning the essence of the human being. In other words, all reflection on the physical as well as social world, all metaphysical and religious systems as well as all scientific theories are always anthropological, taken from the anthropological perspective. They are an expression of the essentially human effort of giving meaning to reality. This effort, however, is always undertaken within the horizon of particular values. That is, on the basis of what is recognized as good, proper or adequate. Philosophical questions concerning the human being, then, are inextricably linked with axiology from the very beginning. Moreover, since the human being exists within a particular cultural community, which has its own tradition and history and which determines the basic forms of self-reference of the human being, philosophical anthropology is essentially interested in phenomena such as human historicity, linguisticality or more broadly intersubjectivity in their mutual relations with different (sometimes even conflicting) systems of values.

Besides the general, methodological considerations on the nature and the scope of philosophical anthropology and axiology our reflection will be centered, then, around the following thematic fields:

1. Human subjectivity and social structures – within this field we will explore the sense and limits of human individuality and the modes in which different forms of experience arise out of the life-world, i.e. the common world of cultural meanings. The crucial categories and phenomena will be (among others): individualism, moral autonomy, memory, tradition, nation, cultural transmission, cultural institution, the private and the public realm.

2. The linguistic dimension of human being – the object of our concern will be language as the medium and the condition of possibility of human self-understanding and self-expression. We will analyze its different functions (informative, performative, communicative) and forms as well as the different cultural contexts of linguistic articulation and its axiological premises and implications.

Literatura:

See relevant section below (for a given academic year)

Efekty uczenia się:

Knowledge:

- has basic knowledge of the place and the role of philosophy in its relation to sciences and of the character of its objects as well as of the character of its methodology;

- has basic knowledge of the place and role of the humanities in the general system of sciences and of the character of their objects, methodology and terminology;

- knows the basic terminology of philosophical anthropology and axiology;

- has basic knowledge of the character of philosophical reflection on man and the basic knowledge of the relations between philosophical anthropology and other philosophical disciplines as well as other humanities;

Skills:

- justifies and crticizes generalizations in the light of experiences;

- reads and interprets a philosophical text;

- uses correctly acquired philosophical terminology;

- analyzes different dimensions of human being and their axiological aspects on his own;

- understands the essence of ambiguity inscribed into the relation between individual subject and society;

- defines the nature and the ontical status of different types of values on his own;

- defines the place and the role of values in human life;

Social Competences:

- is open to the new ideas and ready to change his opinion in the light of evidences and;

- is able to cooperate and to work in the group by taking the diffrent roles in it;

Metody i kryteria oceniania:

The final grade will be composed of two parts: active participation in the discussions during the course and the oral exam at the end of the course. In both cases will be assessed the student's ability to understand the main problems, use correctly the acquired terminology, compare different perspectives on a particular problem and assess the arguments of different perspectives.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Tutorial, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Sławkowski-Rode
Prowadzący grup: Marcin Rychter, Mikołaj Sławkowski-Rode
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Tutorial - Egzamin
Literatura:

R. Descartes, Discourse on the Method,

I. Kant,What is Enlightenment?,

M. Foucault, What is Enlightenment?

H. Arendt, The Human Condition, (fr.)

F. Nietzsche, On the Genealogy of Morals, (fr.)

S. Kierkegaard, Fear and Trembling, (fr.)

H. Bergson, The Two Sources of Morality and Religion, (fr.)

Ch. Taylor, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, (fr.)

A. MacIntyre, After Virtue: a Study in Moral Theory, (fr.)

F. Nietzsche, On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense

E. Cassirer, An Essay on Man: an Introduction to a Philosophy of Human Culture, (fr.)

H. G. Gadamer, Man and Language,

G. Lakoff, M. Johnson, Metaphors We Live By, (fr.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Tutorial, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Bursztyka
Prowadzący grup: Przemysław Bursztyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Tutorial - Egzamin
Literatura:

R. Descartes, Discourse on the Method,

I. Kant,What is Enlightenment?,

M. Foucault, What is Enlightenment?

H. Arendt, The Human Condition, (fr.)

F. Nietzsche, On the Genealogy of Morals, (fr.)

S. Kierkegaard, Fear and Trembling, (fr.)

H. Bergson, The Two Sources of Morality and Religion, (fr.)

Ch. Taylor, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, (fr.)

A. MacIntyre, After Virtue: a Study in Moral Theory, (fr.)

F. Nietzsche, On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense

E. Cassirer, An Essay on Man: an Introduction to a Philosophy of Human Culture, (fr.)

H. G. Gadamer, Man and Language,

G. Lakoff, M. Johnson, Metaphors We Live By, (fr.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.