Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ADI: „Ruchliwość społeczna w Polsce” Michała Pohoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-ADI-11 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: ADI: „Ruchliwość społeczna w Polsce” Michała Pohoskiego
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Oczekiwany poziom znajomości statystyki oraz metodologii badań odpowiadający co najmniej kursom “Statystyczny niezbędnik socjologa" oraz "Niezbędnik metodologiczny" (lub kursom o podobnym zakresie ukończonym w czasie studiów licencjackich).

Skrócony opis:

Wielkie badania nad ruchliwością społeczną prowadzone przez prof. Michała Pohoskiego w początku lat 1970. były ewenementem w polskiej socjologii, lecz ich wartość i potencjał wykorzystany zostały w minimalnym stopniu. Monografia Pohoskiego „Ruchliwość społeczna w Polsce” dostępna jest jedynie w maszynopisie. Zbiór danych z badania i dokumentację udało się odtworzyć scalając ich rozproszone fragmenty.

Wartość badań i pracy Pohoskiego polega na prezentacji samej problematyki ruchliwości społecznej w Polsce Ludowej, oraz tym, że stanowi doskonały przykład zastosowania szeregu metodologii technik statystycznych, stosowanych w analizie struktury społecznej.

Zajęcia pomyślane są jako warsztat-seminarium, którego uczestnicy będą prezentowali referaty oparte na poszczególnych rozdziałach książki „Ruchliwość społeczna w Polsce”, z koncentracją na aspektach metodologicznych i statystycznych. W pewnym zakresie wiązać się to będzie również z ponownym przeliczaniem niektórych wyników Pohoskiego

Pełny opis:

Badania nad ruchliwością społeczną prowadzone przez prof. Michała Pohoskiego w początku lat 1970. ze względu na swoją skalę i nowatorstwo były ewenementem w polskiej socjologii. Zgromadzone wtedy dane mają ogromną wartość i potencjał – niestety, wykorzystany tylko w minimalnym stopniu. Monografia Pohoskiego „Ruchliwość społeczna w Polsce” nie została dotąd wydana drukiem – dostępna jest jedynie w postaci cyfrowej kopii z jedynego odnalezionego w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego egzemplarza. Podobnie – zbiór danych z badania (powstały, gdy nawet dyskietka komputerowa była jeszcze przyszłością, a nie – jak obecnie – już przeszłością) udało się odtworzyć scalając jego rozproszone fragmenty ; to samo dotyczy dokumentacji technicznej badania. Tytuł pracy nie w pełni oddaje jej przedmiot, którym jest także analiza porównawcza zjawiska ruchliwości społecznej w Polsce i analogicznych procesów w Stanach Zjednoczonych.

Ale – gdy prace te zostały już wykonane – możliwy jest powrót zarówno do danych, jak i do samej książki Pohoskiego. Jej wartość polega z jednej strony na prezentacji samej problematyki ruchliwości społecznej i przemian struktury społecznej w powojennej Polsce Ludowej, ale również na tym, stanowi ona doskonały przykład zastosowania szeregu technik statystycznych, stosowanych w analizie struktury społecznej – w czasach, gdy, biorąc pod uwagę ograniczoną dostępność maszyn obliczeniowych – należało najpierw pomyśleć, a dopiero potem zlecić wykonanie samych obliczeń.

Zajęcia pomyślane są jako warsztat-seminarium, którego uczestnicy będą prezentowali referaty oparte na poszczególnych rozdziałach książki „Ruchliwość społeczna w Polsce”, z koncentracją na aspektach metodologicznych i statystycznych. W pewnym zakresie wiązać się to będzie również z ponownym przeliczaniem niektórych wyników uzyskanych przez Pohoskiego blisko 40 lat temu, w zupełnie innych warunkach technologicznych

Literatura:

Michał Pohoski. Ruchliwość społeczna w Polsce (bdimw)

Efekty uczenia się:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W09 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U06 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego zaawansowanych funkcji

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji, prezentacja na zajęciach lub praca pisemna.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zasady zaliczania poprawkowego: jak w I terminie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Styczeń
Prowadzący grup: Marek Styczeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.