Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WMS: Klasyk na wygnaniu – Talcott Parsons

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-WMS-12 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: WMS: Klasyk na wygnaniu – Talcott Parsons
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii (np. socjologii rodziny, zdrowia, pracy, religii, gospodarki, edukacji, itp.)

K_W02 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk

K_W06 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej

K_W14 posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń wybranych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych

K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gdula
Prowadzący grup: Maciej Gdula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Nazwisko Talcotta Parsonsa jest żelaznym punktem w każdym kursie teorii socjologicznej, ale jednocześnie jego dzieła najczęściej czytane są jako teksty archiwalne z dziejów dyscypliny a nie świadectwo żywej myśli i inspirująca teoria dla współczesnych. Celem seminarium jest spojrzenie na dzieło Parsonsa jako rzeczywistego klasyka to znaczy autora, którego warto czytać poszukując zarówno ciekawych tez i interpretacji procesów społecznych np. w zakresie struktury społecznej, rodziny czy propagandy jak i sposobów problematyzowania świata społecznego, z jakich można skorzystać i dzisiaj.

Pełny opis:

Nazwisko Talcotta Parsonsa jest żelaznym punktem w każdym kursie teorii socjologicznej, ale jednocześnie jego dzieła najczęściej czytane są jako teksty archiwalne z dziejów dyscypliny a nie świadectwo żywej myśli i inspirująca teoria dla współczesnych. Celem seminarium jest spojrzenie na dzieło Parsonsa jako rzeczywistego klasyka to znaczy autora, którego warto czytać poszukując zarówno ciekawych tez i interpretacji procesów społecznych np. w zakresie struktury społecznej, rodziny czy propagandy jak i sposobów problematyzowania świata społecznego, z jakich można skorzystać i dzisiaj.

Podczas seminarium w systematyczny sposób dokonana zostanie rekonstrukcja dzieła Parsonsa począwszy od jego próby syntezy teorii socjologicznej w The Structure of Social Action przez rozważania o systemie społecznym po teksty inspirowane cybernetyką. Będziemy starali się prześledzić drogę teoretyczną Parsonsa i przyjrzeć się jak na poszczególnych etapach konfrontował się z podstawowymi dylematami socjologii. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę teorii Parsonsa jako pewnej wersji tradycji uspołecznienia to znaczy tradycji mierzącej się z problemami relacji przedmiot-podmiot, problemami kultury i ideologii oraz problemem autonomii.

Rekonstrukcji Parsonsa towarzyszyć będzie lektura najważniejszych komentarzy do jego dzieła takich autorów jak min. Gouldner, Habermas czy Luhmann.

Literatura:

Talcott Parsons The Structure of Social Action, System Społeczny, Struktura społeczna a osobowość, Szkice z teorii socjologicznej; Alvin Gouldner Kryzys zachodniej socjologii; Jeurgen Habermas Teoria działania komunikacyjnego; Niklas Luhmann System społeczny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.