Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dramat i teatr kondycji ludzkiej 3.0. Od Norwida do nowoczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON137-AL Kod Erasmus / ISCED: 03.3 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Dramat i teatr kondycji ludzkiej 3.0. Od Norwida do nowoczesności
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Eksperymentalny autorski wykład wykorzystujący dramat i jego sceniczne realizacje jako świadectwa stanu kondycji ludzkiej. Nie historia dramatu będzie więc jego głównym przedmiotem a próba ukazania na bazie rozwoju formy dramatycznej istotnych przemian związanych z oswajaniem przez człowieka i gatunek ludzki fenomenu życia i jego najistotniejszych aspektów (stosunku do ja, stosunku do my, do natury, do boga/bogów). Celem wykładu jest ukazanie dramatu jako źródła fascynujących badań i rozmyślań z gruntu interdyscyplinarnych i dla takiego wielodziedzinowego a nawet wieloobszarowego grona został przygotowany.

Przygotowanie do zajęć wymaga cotygodniowej lektury jednego tekstu dramatycznego (udostępnianego przez prowadzącego w formie pdf) oraz lektury „Tako rzecze Zaratustra” Fryderyka Nietzschego w pierwszym semestrze i „Kondycji ludzkiej” Hanny Arendt w drugim semestrze.

Pełny opis:

Eksperymentalny autorski wykład wykorzystujący dramat i jego sceniczne realizacje jako świadectwa stanu kondycji ludzkiej. Nie historia dramatu będzie więc jego głównym przedmiotem a próba ukazania na bazie rozwoju formy dramatycznej istotnych przemian związanych z oswajaniem przez człowieka i gatunek ludzki fenomenu życia i jego najistotniejszych aspektów (stosunku do ja, stosunku do my, do natury, do boga/bogów). Celem wykładu jest ukazanie dramatu jako źródła fascynujących badań i rozmyślań z gruntu interdyscyplinarnych i dla takiego wielodziedzinowego a nawet wieloobszarowego grona został przygotowany. Mile widziani filolodzy wszelkiej maści, zwłaszcza klasyczni, historycy, historycy sztuki, psycholodzy, socjolodzy, kulturoznawcy, religioznawcy, etnografowie, prawnicy, biolodzy, medycy, prawnicy, księża, aktorzy i reżyserzy, kuglarze i cyrkowcy, sportowcy, słowem wszyscy, którzy na serio traktują swoje poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze i odwieczne pytania ludzkości.

Przygotowanie do zajęć wymaga cotygodniowej lektury jednego tekstu dramatycznego (udostępnianego przez prowadzącego w formie pdf) oraz lektury „Tako rzecze Zaratustra” Fryderyka Nietzschego w pierwszym semestrze i „Kondycji ludzkiej” Hanny Arendt w drugim semestrze

Cotygodniowe zajęcia trwają 135 minut (trzy jednostki) i zawsze przebiegają według ustalonego scenariusza:

1. Krótki 10-minutowy test z lektury zadanego na ten tydzień dramatu (nie na ocenę, ma on znaczenie dydaktyczne: ma pomóc w profilowaniu lektury dramatu pod kątem pytań i rozważań prowadzonych na zajęciach).

2. Wykład właściwy każdorazowo poprzedzony wstępem faktograficznym (oś czasu, daty, nazwiska, zjawiska, tytuły), ilustrowany bogatym materiałem ikonograficznym (60 minut)

3. Dyskusja na bazie wykładu i przeczytanego dramatu (30-65 minut)

4. Od czasu do czasu: bonus (projekcja unikatowych materiałów niedostępnych w Internecie, spotkanie z zaproszonym gościem/ekspertem).

Zajęcia mogą przedłużać się – wyłącznie dla chętnych – do późnych godzin wieczornych, o ile rozpoczęta w gronie plenarnym dyskusja znajdzie chętnych do kontynuacji w kameralnym gronie osób szczególnie zainteresowanych.

Jak widać z tego opisu jest to propozycja dla osób ambitnych, wrażliwych, myślących i poszukujących, słowem dla wszystkim niespokojnych dusz. Jest zaproszeniem do intensywnego i systematycznego studiowania opartego przede wszystkim o samodzielną pracę nad lekturami. Jeśli szukasz łatwych ECTÓW za bierne słuchanie wykładów, to źle trafiłeś. Jeśli szukasz intelektualnej przygody, niestandardowego i niepodręcznikowego podejścia do tekstów kultury, to jest to kurs właśnie dla Ciebie.

Kurs zasadniczo będzie trzymał się chronologii dziejów i obejmuje zjawisko dramatu od końca romantyzmu po współczesność i jest on kontynuacją ubiegłorocznych kursów Dramat i teatr kondycji ludzkiej 2.0. Od Szekspira do Norwida w roku 2016/17 oraz Dramat i teatr kondycji ludzkiej 3.0. Od Ajschylosa do Szekspira w roku 2015/2016). Każdego roku będzie można na nowo przystąpić do zajęć.

Literatura:

1. A. Nicoll, Dzieje dramatu (wiele wydań)

2. A. Nicoll, Dzieje teatru (wiele wydań)

3. J. R. Brown (red.), Historia teatru

4. M. Bartold, Historia teatru

5. H. Arendt, Kondycja ludzka

6. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra

W zależności od wybory przez uczestników do każdego analizowanego tekstu podane zostaną osobne lektury, w tym cotygodniowy dramat do przeczytania.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

• ma podstawową wiedzę o rodzajach oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej dyscyplin, które dotyczą studiów nad kulturą;

• zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;

• zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i tekstualnego źródła historycznego;

• zna powiązania między dyscyplinami humanistycznymi oraz specyficzne zależności między poszczególnymi dyscyplinami, które dotyczą studiów nad kulturą;

• nabył podstawy podejścia interdyscyplinarnego w studiach kulturoznawczych;

• zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i tekstualnego źródła historycznego;

• wymienia najważniejsze dzieła w dorobku dramaturgii antycznej;

• ma elementarną wiedzę o budowie tragedii i komedii;

Student w zakresie umiejętności:

• potrafi opracować i przedstawić recepcję dzieła kultury;

• posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie kulturoznawstwa;

• potrafi w tym celu przeprowadzić podstawowe analizy z wykorzystywaniem interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych;

• potrafi uczestniczyć w dyskusji na tematy kulturoznawcze, w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski;

• prezentuje wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej;

• potrafi dokonać interpretacji przedstawienia teatralnego w podstawowym zakresie;

• potrafi zrekonstruować podstawowy kształt spektaklu na podstawie zachowanych archiwaliów;

• czyta tekst literacki metodą „close reading”;

Student w zakresie kompetencji społecznych:

• rozumie potrzebę i zasady pracy zespołowej w grupie interdyscyplinarnej;

• potrafi pracować w grupie zarówno jako jej moderator, jak i wykonawca powierzonego zadania

• ma świadomość ograniczoności swojej wiedzy i potrzeby jej pogłębiania;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach semestralnych kolokwiów z lektury „Kondycji ludzkiej” Hanny Arendt (I semestr) i „Filozofii dramatu” Józefa Tischnera (II semestr) oraz na podstawie pozytywnego wyniku testu wielokrotnego wyboru (100 pytań) na zakończenie kursu. Wyniki z kolokwiów i testu nie wpływają na ocenę, jest jedynie narzędziem sprawdzającym przyswojenie wiedzy, test wystarczy zaliczyć na 60%.

Nieobowiązkowy egzamin będzie miał formę ustnej 30-minutowej rozmowy z prowadzącym na jeden z dwóch przygotowanych samodzielnie i zaproponowanych przez studenta tematów (zatwierdzonych uprzednio przez prowadzącego).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład konwersatoryjny, 90 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mizera
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład konwersatoryjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.