Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstu artystycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-LTA-AL Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstu artystycznego
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów I stopnia AL w cyklu 2020Z
Przedmioty obowiązkowe dla studiów I-go stopnia Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien potrafić czytać teksty literackie naukowe na poziomie pozwalającym na ich rozumienie, robienie notatek i wyciąganie wniosków. Zajęcia wymagają bardzo dużo pracy własnej i systematycznej lektury tekstów literackich. Student powinien być świadom zasad dyskusji akademickiej.

Skrócony opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

Lektura wybranych tekstów artystycznych mająca na celu zapoznanie studentów z różnorodnością metod analizy i interpretacji stosowanych w naukach humanistycznych i społecznych.

Zajęcia mogą dotyczyć relacji tekstu artystycznego z: rzeczywistością społeczną, religią, duchowością, naukami przyrodniczymi, historią, filozofią, wizualnością, a także kategorii estetycznych wykorzystywanych w lekturze, takich jak: tragizm, komizm, ironia, groteska, wzniosłość.

Literatura:

Wykaz utworów, które będą przedmiotem zajęć zostanie przedstawiony we wrześniu. Teksty lektur będą dostępne w formie „Antologii Lektur LTA” w formie wydruku

Efekty uczenia się:

K_W01 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i rozumie ich rolę kulturze

K_W02 Zna podstawową terminologię nauk społecznych i rozumie ich rolę kulturze

K_W03 Zna podstawową terminologię nauk przyrodniczych i rozumie ich rolę kulturze

K_W05 Zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury

K_W07 Zna najważniejsze metody badań interdyscyplinarnych

K_W09 Zna podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego

K_U02 dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych

K_U07 przygotować prace pisemne uwzględniające elementarne wymogi stawiane pracom akademickim

K_K01 jest gotów do podejmowania kształcenia przez całe życie

K_K03 jest gotów do poznawania nowych metod badawczych

K_K08 docenia bogactwo kultury

Metody i kryteria oceniania:

Prace cząstkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Abramowicz, Przemysław Kordos
Prowadzący grup: Maciej Abramowicz, Jerzy Axer, Michał Choptiany, Katarzyna Granicka, Szymon Gruda, Małgorzata Grzegorzewska, Ewa Janion, Ludmiła Janion, Michał Janocha, Maria Kalinowska, Przemysław Kordos, Konrad Kuczara, Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Julia Lewandowska, Dorota Łagodzka, Anna Mędrzecka, Jan Miernowski, Michał Mizera, Emilia Olechnowicz, Michał Oleszczyk, Hanna Paulouskaya, Jan Podniesiński, Maria Poprzęcka, Stanisław Rabiej, Stefano Redaelli, Krzysztof Rybak, Katarzyna Sadkowska, Krzysztof Skonieczny, Grzegorz Sokół, Paweł Stępień, Monika Stobiecka, Katarzyna Szafranowska, Ilona Szewczyk, Marek Troszyński, Zuzanna Wiśnicka - Tomalak, Paweł Wojtas, Małgorzata Wojtyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Pełny opis:

Pogłębiona, wszechstronna lektura wybranych tekstów artystycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na formę artystyczną tekstu, relacje intertekstualne, oraz różne metody lektury tekstu artystycznego. LTA nie jest kursem przeglądowym historii literatury powszechnej ani kursem na temat kanonu czy arcydzieł literatury światowej, ale cyklem seminariów poświęconych interpretacjom wielkich dzieł zarówno w skali makro (powieść, gatunek literacki, film, etc.) oraz mikro (jeden sonet, jedna oda, jedna scena w dramacie, lub filmie, etc.). Kurs jest zaprojektowany dla studentów kierunku „Artes Liberales” i nie ma charakteru wyłącznie filologicznego (a zwłaszcza polonistycznego).

Zajęcia są współprowadzone przez wybitnych badaczy zajmujących się literaturami różnych krajów.

Literatura:

Wykaz utworów, które będą przedmiotem zajęć zostanie przedstawiony we wrześniu. Teksty lektur będą dostępne w formie „Antologii Lektur LTA” w formie wydruku.

Uwagi:

Zajęcia LTA stosują zasadę zerowej tolerancji wobec plagiatu. Wszelkie prace muszą być stworzone w całości przez studenta, który podpisuje się jako ich autor i muszą być stworzone wyłącznie na potrzeby zajęć LTA (tzn. nie mogą być nawet w części zapożyczeniem z innych prac pisanych przez studenta na potrzeby innych zajęć). Każdy plagiat, nawet bardzo ograniczonej części pracy i nawet w formie parafrazy cudzych myśli, będzie równoznaczny z oceną niedostateczną za całość pracy (0%).

Znajomość zasad pełnego cytowania źródeł jest całkowitą odpowiedzialnością każdego studenta. Innym słowy tłumaczenie się nieznajomością zasad pełnego cytowania źródeł nie będzie uznane za usprawiedliwienie plagiatu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21"

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Abramowicz, Przemysław Kordos
Prowadzący grup: Maciej Abramowicz, Jerzy Axer, Alicja Bielak, Bartłomiej Chromik, Ewa Janion, Maria Kalinowska, Przemysław Kaniecki, Przemysław Kordos, Dorota Łagodzka, Jan Miernowski, Michał Mizera, Michał Oleszczyk, Maria Poprzęcka, Stanisław Rabiej, Krzysztof Rybak, Monika Stobiecka, Kamil Wielecki, Paweł Wojtas, Magdalena Wróblewska, Agata Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.