Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium wyjazdowe 'MOC GÓR - ZAKOPANE'

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-SEM-MOC-GÓR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium wyjazdowe 'MOC GÓR - ZAKOPANE'
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

W Zakopanem odbywają się kolejne edycje festiwalu MOC GÓR – imprezy, która wyrosła z 15-letniej tradycji Spotkań z Filmem Górskim. Spotkania z Filmem Górskim to międzynarodowa marka. Jako jedyny festiwal w Polsce przyjęty do The International Alliance for Mountain Film (stowarzyszenie zrzesza najlepsze festiwale z całego świata).

Podczas festiwalu tworzone jest JURY STUDENCKIE z wybranych uczestników seminarium.

Jury Studentów składa się z grona rekomendowanego przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Do składu jury mogą być rekomendowani studenci także spoza UW.

Pełny opis:

W Zakopanem odbywają się kolejne edycje festiwalu MOC GÓR – imprezy, która wyrosła z 15-letniej tradycji Spotkań z Filmem Górskim. Spotkania z Filmem Górskim to międzynarodowa marka. Jako jedyny festiwal w Polsce przyjęty do The International Alliance for Mountain Film (stowarzyszenie zrzesza najlepsze festiwale z całego świata).

Podczas festiwalu tworzone jest JURY STUDENCKIE z wybranych uczestników seminarium.

Jury Studentów składa się z grona rekomendowanego przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Do składu jury mogą być rekomendowani studenci także spoza UW.

Głównym zadaniem uczestników będzie aktywny udział w festiwalu oraz współtworzenie go w stopniu zależnym od obranej przez siebie funkcji oraz przydzielonych zadań.

Uczestnicy seminarium wezmą udział w Festiwalu Moc Gór, podczas którego w ramach działań wspólnych:

● obejrzą filmy prezentowane na festiwalu (łącznie ok. 20 godz.)

● odwiedzą Galerię Antoniego Rząsy

● zapoznają się z twórczością rzeźbiarza Marcina Rząsy (wizyta w pracowni)

● wezmą udział w wydarzeniach organizowanych w ramach festiwalu

● zapoznają się z historią zimowego zdobycia szczytu Mont Everest przez wyprawę kierowaną przez Andrzeja Zawadę (z okazji 40-lecia)

● poznają historię zimowego wejścia na Cho Oyu (z okazji 35-lecia)

Do zadań grupowych oraz indywidualnych należeć będą:

● zapoznanie się z zakwalifikowanymi filmami konkursowymi on-line przed rozpoczęciem seminarium Moc Gór oraz przygotowanie do dyskusji nad wybranymi przez siebie filmami (Jury studenckie)

● wspólne obejrzenie filmów podczas festiwalu, przeprowadzenie dyskusji oraz wybór filmu do nagrody jury studenckiego (Jury studenckie)

● napisanie uzasadnienia swojego stanowiska w języku polskim i angielskim oraz jego prezentacja podczas rozdania nagród (Jury studenckie),

● przygotowanie i przeprowadzenie wywiadów z reżyserami oraz wybranymi twórcami, uczestnikami festiwalu, a następnie przygotowanie audycji radiowej,

● pomoc w realizacji i przygotowaniu seminarium.

Fakultatywne zajęcia do zrealizowania poza głównym programem seminarium (do wyboru):

● zwiedzenie Muzeum Tatrzańskiego

● zapoznanie się z twórczością Władysława Hasiora,

● zwiedzanie Muzeum Kornela Makuszyńskiego ,

● zwiedzenie Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie,

● wybrane przedstawienia z repertuaru Teatru Stanisława Witkacego,

● Muzeum Oscypka w Zakopanem,

● Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba ul. Kościeliska 18

● Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje ul. Droga do Rojów 6

● Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku

Uzasadnienie:

Festiwal Moc Gór jest wydarzeniem międzynarodowym. Wpisał się także na stałe w krajobraz Tatr i Zakopanego. Wart podkreślenia jest interdyscyplinarny program festiwalu, co jest szczególne ważne przy organizowaniu seminarium studenckiego. Skupia on środowisko artystów filmowców, pisarzy, sportowców i pasjonatów gór oraz pełni funkcję edukacyjną (np. w odniesieniu do kwestii poszanowania przyrody, promocji bezpiecznych zachowań w górach). Festiwal stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście Zakopane.

Moc Gór – spotkania z filmem górskim to międzynarodowa marka, nad której ugruntowaniem stowarzyszenie pracuje od 2004 roku. Wydarzenie promuje Zakopane na całym świecie – jako jedyny festiwal, ponad 10 lat temu przyjęty do The International Alliance for Mountain Film (stowarzyszenie skupia najlepsze festiwale świata). Gośćmi festiwalu były już wybitne postaci światowego alpinizmu i himalaizmu, takie jak John Simpson, Alain Robert, Chris Bonington, Ueli Steck, Edurne Pasaban, Simone Moro.

W ramach wydarzenia występują nie tylko największe sławy górskie, ale także prezentowane są najwybitniejsze produkcje filmowe o tematyce górskiej z całego świata, mają miejsce międzynarodowe i polskie premiery filmowe (w dużej mierze to jedyne projekcje w kraju), pokazy unikalnych odrestaurowanych filmów archiwalnych, a także spotkania z reżyserami z Polski i z zagranicy. Wyjątkowy charakter wynika z jakości prezentowanych filmów, światowej sławy prelegentów i aktywności sportowych – w tym Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej.

Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z twórczością autorów pochodzących z różnych kręgów kulturowych, których łączy zamiłowanie do gór. Kontakt z filmem górskim pozwoli studentom rozwinąć umiejętność odbioru takiej formy przekazu, a spotkanie z nietypową dla kultury masowej wielością interpretacji jednego tematu nakłoni ich do refleksji i krytycznego myślenia. Formułowanie argumentów uzasadniających poparcie dla wybranego dzieła i ich prezentacja przed publicznością uczą kultury dyskusji oraz poprawnego wysławiania się. Umiejscowienie seminarium w Zakopanem, które jest miastem wielu twórców sztuki, dodatkowo umożliwi pogłębienie doświadczenia obcowania z kulturą i „mocą” gór.

Efekty uczenia się:

W trakcie seminarium student:

● poznaje poszczególne etapy tworzenia filmu, zagrożenia i wyzwania branży filmowej, trudności, jakie napotyka ekipa filmowa w czasie realizacji filmu,

● zdobywa doświadczenie w pracy w grupie,

● zwiększa wiedzę i umiejętności w zakresie formułowania i wyrażania swoich myśli w dyskusji w grupie oraz na forum publicznym,

● poszerza wiedzę o świecie i innych kulturach,

● rozwija umiejętność umiejscowienia innych kultur w kontekście historycznym i antropologicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

● Obecność i aktywność na wydarzeniach objętych programem festiwalu

● Wykonanie zadań przydzielonych uczestnikom na początku seminarium (indywidualnie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium tematyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Kurkowska
Prowadzący grup: Mirella Kurkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium tematyczne - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Termin 14-15.12.2022 r. - Warszawa, 16-18.12.2022 r. - Zakopane

Pełny opis:

Termin 14-15.12.2022 r. - Warszawa, 16-18.12.2022 r. - Zakopane

Seminarium MOC GÓR grudzień 2022 r.

JURY CE UW

Natalia Greniewska

Anita Zawisza

Robert Grosz

Mateusz Gregorski

Katarzyna Broda

Zuzanna Ziółek

Fakultatywne zajęcia do zrealizowania poza głównym programem seminarium (do wyboru):

„Potęga KARPAT”

WOŁOSKI PANEL DYSKUSYJNY – MITY I RZECZYWISTOŚĆ

https://mocgor.pl/potega-karpat/potega-karpat-woloski-panel-dyskusyjny/

SZLAKIEM KULTURY WOŁOSKIEJ

UWAGA ! Zapisy: do dnia 9 grudnia na adres: karpaty@mocgor.pl

NIEDZIELA 18.12.2022

9:00 – 15:00 Wycieczka TATRZAŃSKA „Wołosi w Tatrach – historyczne mity, magia, nazewnictwo i muzyka”

9:00 – 15:00 Wycieczka GORCZAŃSKA „Wołosi w Beskidach – historyczne mity, magia, nazewnictwo i zielarstwo”

WYCIECZKA GORCZAŃSKA „WOŁOSI W BESKIDACH – HISTORYCZNE MITY, MAGIA, NAZEWNICTWO I ZIELARSTWO”

Termin: 18 grudzień 2022 r.

Trasa: GORCE | Ochotnica Górna – Gorc (1228 m.n.p.m.) – wieża widokowa im. Dawida Wołocha – założyciela pierwszej gorczańskiej osady wołoskiej

WARSZTATY

Zapisy: karpaty@mocgor.pl

PIATEK 16.12.2022

13:00 – 16:00 WARSZTATY CERAMICZNE

16:00 – 19:00 TWORZENIE INSTRUMENTÓW PASTERSKICH – Muzeum Tatrzańskie

SOBOTA 17.12.2022

10:00 – 13:00 KOWALSTWO – IronArt Kuźnia Capowscy

14:00 – 18:00 KALETNICTWO – Muzeum Tatrzańskie

NIEDZIELA 18.12.2022

16:00 – 19:00 SNYCERKA – Muzeum Tatrzańskie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium tematyczne więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Kurkowska
Prowadzący grup: Mirella Kurkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium tematyczne - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Termin 22.06.-25.06.2023r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium tematyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium tematyczne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium tematyczne więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium tematyczne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)