Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emerging Sustainable Development Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-ESDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emerging Sustainable Development Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Sustainable Development, obligatory courses, 2nd cycle programme, 1st year, 1st semester
Sustainable Development, obligatory courses, offered by the Faculty of Law and Administration
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

During the course, the students will learn about the emergence and growth of importance of sustainable development law, a field integrating environmental, economic and social aspects of law. The course offers a overview over legal framework for sustainability including recent developments in international law.

Pełny opis:

The concept of sustainable development and its legal definition

Constitutionalization of sustainable development.

Principles of international law related to sustainable development.

Human rights dimension of sustainable development.

Recent development in sustainable development law

From Green Deal to CSRD - how policy is transformed into law on the EU level

Legal instrument of GHG reductions

Cross-border sustainable development legal issues.

Operationalizing sustainable development – from global to internal level.

Literatura:

• • World Commission on Environemnt and Development, Our Common Future, Oxford University Press 1987.

• M-C.Cordonier Segger, A.Khalfan, Sustainable Development Law: Principles, Practice and Prospects, Oxford 2004.

• N. Schrijver, F. Weiss (eds.),International Law and Sustainable Development. Principles and Practice, Leiden/Boston 2004.

• The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, United Nations (2015).

• The European Convention on Human Rights (1950).

• The Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (1998).

• The Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change (2015).

• Communication from the Commission "The European Green Deal" COM(2019) 640 final

• Regulation (EU) 2021/1119 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (‘European Climate Law')

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Region "A sustainable finance framework that works on the ground" COM(2023) 317 final

Efekty uczenia się:

After completion of the course the student will know:

- the basic elements of international legal concept of sustainable development including international actors and stake holders;

- legal principles of sustainable development law;

- recent development in sustainable development law;

- definition of sustainable development and sustainable investment;

- the basis for decision-making;

- what are the legal requirements and implementing measures of sustainable development;

- how to implement the international legal concept of sustainable development into national legal systems.

Metody i kryteria oceniania:

Written exam

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maximilian Piekut
Prowadzący grup: Aleksander Gubrynowicz, Hanna Machińska, Maximilian Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)