Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Idee i informatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-217bIII Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Idee i informatyka
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów 2 stopnia na kierunku informatyka
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi platformę, na której studenci prezentują idee potencjalnie mogące stać się zalążkiem przyszłego przedsięwzięcia biznesowego. Prezentacje będą uzupełnione przez wykłady dotyczące uwarunkowań społecznych, prawnych i gospodarczych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa informatycznego.

Pełny opis:

Zajęcia na przedmiocie składają się z trzech faz. Pierwsza faza ma charakter organizacyjny. W drugiej fazie

prezentowane są potencjalne idee projektów informatycznych, zaś w trzeciej odbywają się prelekcje, które dotyczą

praktycznych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z informatyką. W ramach

najbardziej rozbudowanej drugiej fazy zespoły projektowe prezentują wstępne wersje swoich pomysłów.

Przygotowanie prezentacji wymaga uczestnictwa studentów z różnych kierunków studiów. Elementem prezentacji są:

podstawowa, demonstracyjna wersja programu, który stanowiłby podstawę rozwiązania oraz elementy badania rynku w

kierunku wprowadzenia proponowanego rozwiązania. W ramach przedmiotu zostawiony jest odpowiedni czas na

dyskusję nad projektami oraz pracę mentorską nad ich udoskonalaniem. Interakcja ta ma za zadanie stworzyć platformę

wymiany idei między środowiskami zaangażowanymi w uczestnictwo w przedmiocie. W trzeciej części, do początku

sesji, studenci mają za zadanie sformułować interdyscyplinarne projekty będące potencjalną podstawą przyszłego startupu,

które docelowo powinny być prowadzone przez mieszane zespoły złożone z informatyków i studentów

zewnętrznych wydziałów. Opisy o długości 5-10 stron są składane w styczniu przed komisją oceniającą składającą się z

przedstawicieli informatyki i innych kierunków, współpracujących przy prowadzeniu tego przedmiotu. Do końca sesji

zimowej wyłoniona zostanie mała liczba projektów, które będą pilotowane przez pracowników naszego wydziału w

ramach ścieżki Start-upy. Dodatkowo w trzeciej fazie przedmiotu Idee i informatyka, w styczniu, zajęcia poświęcone są

prelekcjom dotyczącym przedsiębiorczości oraz sytuacji prawnej informatyków.

Literatura:

1. B. Aulet, Przedsiębiorczość zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach, Wydawnictwo: Onepress

2. A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo: Onepress

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

* podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu

informatyki [K_W07],

* uwarunkowania ekonomiczne, prawne i etyczne związane z działalnością w zawodach informatycznych, a także

naukową i dydaktyczną [K_W08],

* podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność

zarządzania zasobami własności intelektualnej [K_W09],

* fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji [K_W10].

Umiejętności: absolwent potrafi

* komunikować się na tematy informatyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; przygotować

prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych [K_U08],

* kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w

zespołach [K_U11].

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

* uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu [K_K02],

* myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy [K_K03],

* wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

[K_K04],

* realizowania projektów informatycznych nakierowanych na realizację interesu publicznego [K_K05],

* odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym

rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodowego, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej

oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad [K_K06].

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie składała się w 30% z oceny za aktywność na zajęciach, w tym za prezentację i 70% z oceny za projekt końcowy, obejmujący działającą makietę docelowego rozwiązania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksy Schubert
Prowadzący grup: Aleksy Schubert, Jerzy Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.