Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorio-growe podejście do analizy sieci spolecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M14TGS Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Teorio-growe podejście do analizy sieci spolecznych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Jeśli interesuje Państwa poznanie metod modelowania i analizy sieci społecznych, w tym serwisów społecznościowych takich jak Facebook, zapraszam na zajęcia.

Metody analizy sieci społecznych to zbiór teorii, technik i narzędzi służących do badania złożonych współzależności w grupie (społeczeństwie, społeczności, w firmie, w stadzie, itp.)

Istotą analizy sieciowej jest próba zrozumienia zachowania zbiorowości jako całości poprzez analizę siędzi powiązań pomiędzy jednostkami zbiorowości. Dziedzina ta leży na styku wielu dyscyplin (matematyki, sociologi, antropologi, statystyki, ekonomii, itp.), tym nie mniej to właśnie teoria gier oferuję najciekawsze narzędzia do analizy sieci społecznych i to przy jej użyciu osiąga się najważniejsze obecnie wyniki.

Pełny opis:

W czasie wykładu omówione zostaną najważniejsze modele i podejścia z zakresu teorii gier do analizy sieci społecznych dotyczące następujących tematów:

- podstawowe i bardziej zaawansowane miary centralności w sieciach

- badanie dynamicznym zmian w sieci – przewidywanie nowych połączeń

- tworzenie sieci społecznych z wydarzeń społecznych

- marketing szeptany i wielopoziomowy w sieciach społecznych, wywieranie wpływu w sieciach

- indentyfikacji i analiza lokalnych społeczności w sieciach

- motywowanie uczetników sieci

- analiza sieci kreminalnych i terrorystycznych

Literatura:

Sanjeev Goyal. Connections: An Introduction to the Economics of Networks.

Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2007.

Matthew O. Jackson. Social and Economic Networks. Princeton University Press,

Princeton and Oxford, 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie teori gier i teori sieci

2. Zna podstawowe metody analizy sieci społecznych

3. Zna podstawowe i zaawansowane metody analizy sieci społecznych przy użyciu metod z teorii gier

4. Ma ogólną wiedzę na temat obecnych wyzwań badawczych w dziedzinie

Umiejętności

1. Potrafi wykonać analizę sieci społecznej przy użyciu podstawowych miar i statystyk a następnie zinterpretować otrzymane wyniki

2. Potrafi wykonać analizę sieci społecznej przy użyciu zaawansowanych metod teorii gier a następnie zinterpretować otrzymane wyniki

3. Potrafi stworzyć własną metodologię badawczą (będąco co najmniej złożeniem istniejących metod) w zależności od badanego problemu

4. Potrafi wstępnie ocenić czy podejście teorio-growe do konkretnego problemu jest właściwe

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Co najmniej dwie prezentacje w czasie ćwiczeń (60%), obecność (30%) aktywne uczestnictwo w zajęciach (10%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Michalak
Prowadzący grup: Tomasz Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Michalak
Prowadzący grup: Tomasz Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.