Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompresja danych - wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2N09KDW Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Kompresja danych - wprowadzenie
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne stałe dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony przeglądowi podstawowych metod stosowanych w kompresji. Podana zostanie analiza i implementacja przedstawianych metod. Ponadto omówione zostaną matematyczne podstawy kompresji.

Pełny opis:

1. Podstawowe modele używane do konstrukcji algorytmów kompresji bezstratnej.

2. Kodowanie. Kody jednoznacznie dekodowalne. Kody prefiksowe. Twierdzenie Krafta-McMillana o własnościach kodów jednoznacznie dekodowalnych..

3. Kodowanie Huffmana. Dynamiczne kodowanie Huffmana.

4. Kodowanie arytmetyczne. Algorytm podstawowy. Implementacja na liczbach rzeczywistych skończonej precyzji.

5. Metody słownikowe. Algorytmy podstawowe LZ77 i LZ78 oraz ich realizacje LZSS i LZW.

6. Metody predykcyjne. Algorytm ppm. Transformata Burrowsa-Wheelera.

7. Podstawowe modele używane w kompresji stratnej.

8. Kwantyzacja skalarna. Kwantyzacja równomierna w tym kwantyzator Jayanta. Kwantyzacjia nierównomierna w tym kwantyzator Lloyda-Maxa.

9. Kwantyzacja wektorowa. Algorytm Linde-Buzo-Graya.

10. Kodowanie różnic. Metoda DPCM.

11. Matematyczne podstawy transformat, pasm i falek. Próbkowanie i filtry.

12. Kodowanie transformacyjne. Transformata DCT. Standard JPEG.

13. Kodowanie podpasmowe. Filtry. Analiza i synteza. Kwantyzacja i kodowanie.

14. Kompresja falkowa. Algorytm EZW.

Literatura:

Khalid Sayood, "Wprowadzenie do kompresji danych - wydanie drugie", Read Me, 2002.

Adam Drozdek, "Wprowadzenie do kompresji danych", WNT, 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna podstawowe algorytmy używane w kompresji bezstratnej i stratnej.

2. Zna podstawowe modele matematyczne używane w kompresji bezstratnej i stratnej.

Umiejętności

Zrozumie większość artykułów naukowych poświęconych kompresji.

Kompetencje

Potrafi zaprojektować efektywny algorytm kompresji dla konkretnych danych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Plandowski
Prowadzący grup: Wojciech Plandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.