Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka jądrowa - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1ENFIZJADL5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka jądrowa - laboratorium
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty dla 5 semestru
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W skład laboratorium wchodzą dwa ćwiczenia związane z różnymi aspektami fizyki jądrowej, które wykorzystują właściwości izotopów promieniotwórczych oraz metody pomiaru promieniowania.

Pełny opis:

Ćwiczenia przewidziane w ramach pracowni będą obejmowały następującą tematykę:

badanie energii wiązania deuteronu,

pomiar widma energetycznego fragmentów rozszczepienia 238U wywołanego neutronami termicznymi,

pomiar strumienia neutronów,

badanie zawartości manganu w stali metodami analizy aktywacyjnej.

Efekty uczenia się:

Umiejętność planowania i przeprowadzania pomiarów promieniowania jądrowego, umiejętność stosowania metodyki pomiarów fizycznych, analizy danych, prezentacji oraz interpretacji wyników pomiarów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie średniej oceny uzyskanej z dwóch ćwiczeń. Każde ćwiczenie jest oceniane na podstawie kolokium wejściowego, udziale w ćwiczeniu oraz raportu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul
Prowadzący grup: Marek Karny, Agnieszka Korgul, Chiara Mazzocchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy fizyki subatomowej 1100-1ENPFIZSUB4

Założenia (lista przedmiotów):

Ochrona radiologiczna - laboratorium 1200-1ENOCHRADIOL4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)