Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doświadczenia historyczne w fizyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-DHF-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Doświadczenia historyczne w fizyce
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyczny blok do wyboru dla I roku I st. MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne z Wydziału Fizyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Ukończone liceum ogólnokształcące

Skrócony opis:

Wykład ukazuje wybrane postaci fizyków i ich słynne doświadczenia na tle wydarzeń historycznych i wydarzeń z dziedziny kultury. Studenci mają możliwość zapoznania się z tłumaczeniami oryginalnych tekstów uczonych, w których uczeni opisują sposoby wykonania doświadczeń i związane z nimi emocje.

Pełny opis:

Wykład ukazuje wybrane postaci fizyków i ich słynne doświadczenia na tle wydarzeń historycznych i wydarzeń z dziedziny kultury. Studenci mają możliwość zapoznania się z tłumaczeniami oryginalnych tekstów uczonych, w których uczeni opisują sposoby wykonania doświadczeń i związane z nimi emocje, rozczarowanie, wzruszenie, zadziwienie.

W czasie wykładu studenci korzystają z tych tekstów i w miarę możliwości powtarzają opisane w nich doświadczenia, porównując ich interpretację dawną i współczesną. Śledzą ewolucję wybranych pojęć fizycznych.

Program:

1. Galileusz i jego doświadczenie. Proces Galileusza.

2. Pojęcie próżni na przestrzeni wieków: Arystoteles, doświadczenia W. Magniego, B. Pascala, E. Torricellego.

3. Wybrane doświadczenia I. Newtona.

4. Ewolucja poglądów na temat światła. Doświadczenia Younga, Fresnela.

5. Ewolucja poglądów na budowę Układu Planetarnego. Ptolemeusz, Kopernik, Kepler, Tycho de Brahe. Odkrycie Neptuna, Urana, Plutona.

6. Odkrycie prądu elektrycznego. Doświadczenia Galvaniego, Volty, Oersteda, Amper’a.

7. Wybrane doświadczenia M. Faradaya.

8. Narodziny termodynamiki. Carnot, Laplace, Mayer, Joule.

9. Ewolucja wyobrażeń o budowie atomowej. Atomy Demokryta, Daltona, Doświadczenie Perrina, ruchy Browna.

10. Odkrycie polonu i radu- Maria Skłodowska-Curie

11. Narodziny mechaniki kwantowej. Widma emisyjne, zjawisko fotoelektryczne, doświadczenie Rutherforda, koncepcja Plancka promieniowania termicznego ciał.

Obciążenie studenta to około 75 godzin

Sporządziła Anna Kaczorowska, maj 2010

Literatura:

1. "Dzieje rozwoju fizyki"- wybór tekstów pod red.M. Grotowskiego

2. "Historia fizyki" A.K.Wróblewski PWN 2006

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu wykładu student:

Wiedza

1. Zna przedstawione na wykładzie doświadczenia.

2. Charakteryzuje wybrane sylwetki wielkich fizyków na tle epoki

Umiejętności

1. Ocenia rolę jaką odegrały najważniejsze doświadczenia w rozwoju fizyki

2. Potrafi opisać przebieg doświadczenia i jego rezultat

3. Analizuje oryginalne, historyczne teksty fizyków ( w polskim przekładzie) dotyczące przeprowadzanych przez nich doświadczeń

4. Uzasadnia chronologię odkryć fizycznych, dostrzegając logiczne związki między nimi

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, aktywność na wykładzie- udział w przeprowadzonych doświadczeniach, egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.