Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka w doświadczeniach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-FWD-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka w doświadczeniach
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
Wykłady ilustrowane pokazami eksperymentów fizycznych
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~kkorona/fizyka_w.html
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Ukończona szkoła średnia, zainteresowanie wiedzą przyrodniczą.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład z podstaw fizyki oparty na doświadczeniach przeprowadzanych na sali w trakcie wykładu, przeznaczony dla studentów wszelkich kierunków studiów poza fizyką i astronomią.

Pełny opis:

Celem wykładu jest poszukiwanie drogi od prostych doświadczeń (przedstawianych na żywo w trakcie wykładu) i obserwacji do wybranych praw rządzących zjawiskami fizycznymi. Znaczna część doświadczeń ilustrujących wykład nadaje się do wykonania w warunkach. Wzory i rachunki będą zredukowane do niezbędnego minimum. Doświadczenie nasze z konieczności będą limitowane wielkością stołu laboratoryjnego. Omówione zostaną jednak również zjawiska fizyczne występujące w znacznie większych skalach - mierzonych w latach świetlnych. Przedstawione też będą zjawiska, których naturalną skalą są nanometry.

Program:

1. Siła i ruch

1.1. Podstawowe pojęcia mechaniki

1.2. Opis i przewidywanie ruchu

1.3. Materia i zasady zachowania

2. Drgania i fale

2.1. Ruch okresowy

2.2. Rezonatory i fale

3. Ciepło i cząsteczki

3.1. Temperatura i cząsteczki

3.2. Silniki cieplne

3.3. Organizacja materii.

4. Pola i prądy

4.1. Elektryczność

4.2. Magnetyzm

4.3. Elektrony wewnątrz materii

5. Światło widzialne i niewidzialne

5.1. Właściwości światła

5.2. Emisja i widzenie światła

Opis sporządził Krzysztof Korona, listopad 2017.

Przewidywany nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach: 45 h

Przygotowanie do zajęć i zadania domowe: 20 h

Przygotowanie do egzaminu i egzamin 20 h

Literatura:

1. Prezentacje na stronie: http://www.fuw.edu.pl/~kkorona/fizyka_w.html

2. Podręczniki do fizyki z zakresu liceum

3. P. G. Hewitt, ‘Fizyka wokół nas’, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

4. Joanne Baker, '50 teorii fizyki które powinieneś znać'

5. Wiedza i Życie, dział "Laboratorium"

6. J. Domański, ‘Domowe zadania doświadczalne z fizyki’, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999

Efekty kształcenia:

Efektem uczenia się będzie podstawowa wiedza z fizyki nabyta przez studenta, wiedza w zakresie przeprowadzania doświadczeń oraz poszerzenie zainteresowań studenta w kierunku nauk ścisłych.

Po ukończeniu wykładu student:

- Wie, że eksperyment jest podstawą naukowego poznania świata.

- Zna podstawowe techniki pomiarowe.

- Zna najważniejsze zagadnienia z fizyki ogólnej.

- Zna niektóre problemy fizyki współczesnej.

- Czyta ze zrozumieniem teksty popularnonaukowe z dziedziny fizyki.

- Rozpoznaje i wyjaśnia zjawiska z punktu widzenia fizycznego.

- Przeprowadza i analizuje proste doświadczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Zadania domowe w postaci prostych eksperymentów i egzamin pisemny (test złożony z prostych pytań z podstaw fizyki).

Same zadania wystarczą na ocenę dostateczną.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Korona
Prowadzący grup: Piotr Dróżdż, Piotr Fabrykiewicz, Krzysztof Korona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.