Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników (internetowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-WCE(I)-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników (internetowy)
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład dla przyrodników

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Omówiony zostanie aktualny stan wiedzy pogranicza fizyki cząstek elementarnych, astrofizyki i kosmologii, w świetle danych z akceleratora LHC i nowych badań astrofizycznych.

Pełny opis:

Wykład jest wstępem do burzliwie rozwijającej się nowej dziedziny wiedzy jaką jest pogranicze fizyki cząstek elementarnych, astrofizyki i kosmologii. W najbliższym czasie oczekiwany jest przełom w tej dziedzinie związany z nowym akceleratorem LHC oraz nowymi badaniami astrofizycznymi. Słuchacze zostaną zapoznani z aktualnym stanem wiedzy co przygotuje ich do krytycznego rozumienia doniesień naukowych.

Nacisk położony będzie na aspekty teoretyczne.

Program:

1. Ogólne informacje o Modelu Standardowym

2. Detekcja cząstek. Przyspieszacze i zderzacze cząstek. Wielkie eksperymenty

3. Hadrony, kwarki i leptony

4. Teoria cząstek elementarnych

5. Poszukiwanie cząstki Higgsa

6. Rozszerzenia Modelu Standardowego

7. Powstanie i budowa Wszechświata

8. Ciemna materia, ciemna energia

Zajęcia internetowe na platformie Moodle: http://kampus.uw.edu.pl/

Dodatkowo odbędą się 2 spotkania (w październiku i w styczniu)

Zaliczenie kursu polega na zaliczeniu testów tygodniowych oraz zaliczeniu tradycyjnego testu końcowego (w sali).

Nakład pracy studenta:

30h - zapoznanie się z wykładem - 1 ECTS

15h - przygotowanie do testów tygodniowych - 1 ECTS

10h - przygotowanie do testu końcowego - 2 ECTS

Opis przygotowała Maria Krawczyk, wrzesień 2010

Literatura:

1. Martinus J.G. Veltman, Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics, World Scientific 2003

2. Frank Close, Kosmiczna Cebula - Kwarki i Wszechświat, PWN 1989

3. D. H. Perkins, Wstęp to fizyki wysokich energii, PWN

4. L. Lederman, D. Teresi, Boska cząstka, jeśli Wszechświat jest odpowiedzią, jak brzmi pytanie?, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005

5. M. J. G. Veltman, The Higgs Boson, Scientific American 255:88-94,1986 (Issue no 5).

6. Y. Nambu, A Matter of Symmetry, Scientific American, May 1992, str. 37

7. DELTA 5/2000

Efekty kształcenia:

WIEDZA

1. zna najważniejsze cząstki elementarne

2. zna najważniejsze cząstki fundamentalne

3. zna podstawowe siły działające między cząstkami elementarnymi

4. zna Model Standardowy

5. wie jakie są problemy Modelu Standardowego

6. zna najważniejsze metody doświadczalne i urządzenia (akceleratory)

7. zna związek cząstek elementarnych z budową Wszechświata

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie porównać różne typy sił działające między cząstkami elementarnymi

2. umie posługiwać się diagramami Feynmana

3. umie śledzić najnowsze wyniki LHC

POSTAWY

1. na podstawie rozwoju dziedziny poznaje metodę prób i błędów w nauce

2. wyrabia sobie krytyczny stosunku do doniesień naukowych w prasie i w innych mediach

Metody i kryteria oceniania:

Wykład składa się z 15 bloków tematycznych, z których każdy realizowany jest w ciągu jednego tygodnia.

Blok składa się z wykładu, listy pytań oraz testu, opartego na tych pytaniach. Materiały zamieszczane będą w określony dzień tygodnia - test dotyczący danego bloku należy rozwiązać w ciągu tygodnia. Test będzie oceniany (podana punktacja oraz ewentualna informacja zwrotna) w ciągu następnego tygodnia.

Zaliczenie kursu polega na zaliczeniu testów tygodniowych oraz zaliczeniu tradycyjnego testu końcowego (w sali). Punktacja:

91-100% -> 5+

81-90% -> 5

71-80% -> 4+

61-70% -> 4

51-60% -> 3+

41-50% -> 3

Pod koniec kursu organizowany jest jeden test poprawkowy, który zastępuje najsłabszy test. Maksymalnie można mieć dwa niezaliczone testy.

Wykład nie jest przeznaczony dla studentów Wydziału Fizyki.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Krawczyk
Prowadzący grup: Maria Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.