Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna dla matematyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-354M Kod Erasmus / ISCED: 05.702 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna dla matematyków
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Studenci matematyki przygotowujący się do zawodu nauczyciela

Skrócony opis:

Pedagogika I, grupa dla matematyków.

Cykl wykładów i ćwiczeń daje studentom pedagogiczne podstawy kształcenia, wychowania i opieki, a także diagnozowania w procesie kształcenia.

Pełny opis:

Pedagogika I, grupa dla matematyków.

Program:

1. Przedmiot pedagogiki w systemie nauk. Rozwój myśli pedagogicznej.

2. Metody badań pedagogicznych. Źródła pedagogiki i ich opracowania. Przyrodnicze metody badań w pedagogice. Humanistyczne metody badań w pedagogice.

3. Geneza i charakterystyka współczesnych systemów wychowawczych.

4. Podstawowe cechy i zadania współczesnej szkoły, analiza aktualnej sytuacji w polskiej oświacie.

5. Międzynarodowy wymiar edukacji. Koncepcja szkoły, analiza systemów oświatowych w wybranych krajach.

6. Organizacja pracy szkoły. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej

7. Problemy pedagogiki szkolnej, odpowiedzialność nauczyciela i wychowawcy, niepowodzenia szkolne.

8. Metody aktywizujące w procesie kształcenia.

9. Ocena osiągnięć szkolnych uczniów.

10. Praca z grupą rówieśniczą.

11. Elementy pedagogiki specjalnej i nauczania integracyjnego.

12. Zasady pracy w systemie klasowo - lekcyjnym (lekcja i jej struktura, praca domowa ucznia, praca pozalekcyjna).

13. Procesy wychowania i ich organizacja. Postępowanie w sytuacjach trudnych wychowawczo. Sylwetka wychowawcy.

Opis przygotowała Stefania Elbanowska, kwiecień 2007

Literatura:

1. Z. Kwieciński I B. Śliwerski(red.)i, Pedagogika t. 1 i 2,

2. S. Kunowski, Podstawy pedagogiki współczesnej,

3. S. Elbanowska, Pedagogika (skrypt),

4. A. Janowski, Poznawanie uczniów,

5. M. Łobocki, Wychowanie w klasie szkolnej,

6. T. Gordon, Wychowanie bez porażek,

7. L. Malinowski, Unia Europejska: państwa - gospodarka - szkolnictwo.

a także aktualne publikacje polecane przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Opisuje systemy oświatowe wybranych krajów europejskich i pozaeuropejskich;

2. Wykazuje się znajomością przyrodniczych i humanistycznych metod badawczych stosowanych w pedagogice;

3. Rozpoznaje elementy róznicujące tradycyjne i nowoczesne systemy dydaktyczne;

4. Dokonuje analizy zachowań uczniów na podstawie wiedzy

o dynamice grupowej;

5. Sporządza i interpretuje socjogramy grupowe uczniów;

6. Projektuje działania edukacyjne dostosowane do potrzeb indywidualnych uczniów;

7. Opracowuje zadania testowe wraz z kryteiami oceniania;

8. Stosuje zróżnicowane metody kształcenia dostosowane do potrzeb edukacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Obecność na ćwiczeniach oraz uzyskanie ponad 50% punktów z testu egzaminacyjnego.

Test egzaminacyjny obejmuje tematykę realizowaną na wykładach i ćwiczeniach.

Praktyki zawodowe:

Opis uaktualniła Stefania Elbanowska-Ciemuchowska, May 2010

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.