Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura polimerów i biopolimerów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-STPO-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Struktura polimerów i biopolimerów
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu chemii fizycznej i organicznej, termodynamiki statystycznej i fizyki molekularnej.Skrócony opis:

Podstawy statystyki konformacyjnej polimerów, podstawy termodynamiki i dynamiki makromolekuł łańcuchowych w roztworach i cieczach polimerowych, oraz struktura i proces organizacji strukturalnej polimerów.

Pełny opis:

Polimery naturalne i syntetyczne. Rodzaje izomerii polimerów. Statystyka pojedyńczego łańcucha polimerowego. Przejście kłębek-globula giętkich polimerów łańcuchowych. Efekt sztywności konformacyjnej łańcucha. Uporządkowanie w cieczach polimerowych i krystalizacja polimerów. Dynamika pojedyńczego łańcucha polimerowego w roztworze - model Rouse. Dynamika łańcucha w stężonym roztworze lub cieczy polimerowej - anomalne własności frykcyjne układów makrocząsteczkowych. Teoria reptacji i inne. Polipeptydy i białka. Analiza konformacyjna. Struktury helikalne. Struktura II-rzędowa i III-rzędowa białek. Oddziaływania molekularne w białkach: oddziaływania stabilizujące strukturę przestrzenną białek, rola wiązań wodorowych, efekt hydrofobowy. Sposoby zwiększania stabilności termicznej białek. Inżynieria białek. Sekwencja-struktura-funkcja, relacje ewolucyjne. Odwracalna denaturacja białek. Termodynamika i dynamika procesu. Białka strukturalne i białka membranowe. DNA i RNA i inne biopolimery. DNA i struktura chromatyny. Struktura II-rzędowa i III-rzędowa RNA. Oddziaływania pomiędzy biomakromolekułami. Kompleksy białkowe. Białka "towarzyszące". Białka oddziałujące z DNA. Struktura prostych wirusów.

Literatura:

1. P. G. de Gennes, Scaling Concepts in Polymer Physics, Cornell, 1979

2. P. J. Flory, Statistical Mechanics of Chain Molecules, Interscience, 1968

3. C. Branden, J. Tooze, Introduction to Protein Structure, Garland Pub. 1991

4. P. C. Turner, A. G. McLennan, A. D. Bates, M. R. H. White, Instant Notes in Molecular Biology, Springer 1998

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu tego wykładu studenci powinni znać podstawowe zagadnienia dotyczące analizy konformacyjnej polimerów, rozumieć istotę oddziaływań molekularnych stabilizujących strukturę biomakromolekuł. W trakcie wykładu student zapoznaje się z relacjami struktura – funkcja biologiczna białek i kwasów nukleinowych. Wykład wyjaśnia podstawy molekularne specyficznych własności polimerów i biopolimerów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin lub zaliczenie na podstawie obecności dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2005/2006.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gront, Andrzej Koliński
Prowadzący grup: Dominik Gront, Andrzej Koliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gront, Andrzej Koliński
Prowadzący grup: Dominik Gront, Andrzej Koliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.