Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kurs terenowy z geologii złóż

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OKGZ3L1 Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Kurs terenowy z geologii złóż
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Obowiązkowe kursy terenowe na III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia
Przedmioty obowiązkowe na III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętność opisu i rozpoznawania minerałów i skał uzyskane na zajęciach I, II i III roku studiów geologicznych.

Skrócony opis:

Kurs terenowy z geologii złóż i górnictwa poszerza wiedzę studentów o polskich złożach surowców mineralnych, ich genezie oraz regionalnym i lokalnym usytuowaniu. Uczestnicy kursu zapoznają się z budową geologiczną i geologiczno-górniczymi warunkami eksploatacji złóż kopalin w dwóch regionach Polski: śląsko-krakowskim oraz Dolnego Śląska.

Pełny opis:

Kurs poszerza wiedzę studentów o polskich złożach surowców mineralnych, ich genezie oraz regionalnym i lokalnym usytuowaniu. Uczestnicy kursu zapoznają się z budową geologiczną i geologiczno-górniczymi warunkami eksploatacji złóż kopalin w dwóch regionach Polski: śląsko-krakowskim oraz Dolnego Śląska. Zajęcia prowadzone są w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, m.in. w kopalniach rud Zn-Pb rejonu olkuskiego, kopalniach Cu-Ag rejonu lubińskiego, kopalni węgla kamiennego "Janina", podziemnej kopalni anhydrytu w Iwinach, kopalni węgla brunatnego "Turoszów" oraz kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych kopalin skalnych. Program zajęć obejmuje również zapoznanie studentów z budową geologiczną monokliny śląsko-krakowskiej i monokliny przedsudeckiej. Ponadto kurs ten to znakomita okazja dla studentów, aby w praktyce poznać pracę fachowców przemysłu górniczego i zrozumieć zasady funkcjonowania zakładów górniczych, wydobywczych i przeróbczych.

Literatura:

Guilbert J.M., Park C.F. (1986) - The Geology of Ore Deposits. W.H. Freeman & Co, New York.

Kociszewska-Musiał G. (1988) - Surowce mineralne czwartorzędu. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Kozłowski S. (1986) - Surowce skalne Polski. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Kozydra Z., Wyrwicki R. (1970) - Surowce ilaste. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Krajewski R., Smulikowski K.(1964) - Zarys nauki o złożach kopalin użytecznych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Misra K.C. (2000) – Understanding mineral deposits. Kluwer Academic Publishers

Moon C.J, Whateley M.E.G., Evans A.M. (2006) – Introduction to mineral exploration. Blackwell Publishing

Nieć M. (1982). - Geologia kopalniana. Wydawnictwa Geologiczne , Warszawa

Osika R. (red.) (1987) - Złoża surowców mineralnych. Mineralnych: W: Budowa geologiczna Polski. T. 6. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Piątkowski J. (1970) - Ustalanie i dokumentowanie zasobów złóż kopalin stałych. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Szamałek K. (2007) - Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Poznanie geologii najważniejszych złóż surowców mineralnych eksploatowanych w Polsce. Umiejętność oceny wykorzystania złożowego różnych rodzajów skał, ocena jakości kopalin dokonywana w oparciu o obserwacje makroskopowe i wyniki badań geologiczno-złożowych. Poznanie kryteriów bilansowości najważniejszych złóż surowców mineralnych eksploatowanych w Polsce. Zapoznanie się z uwarunkowaniami prawnymi i ekonomicznymi eksploatacji kopalin w Polsce. W zakresie górnictwa poznanie różnych technologii wydobycia i przeróbki kopalin.

K_W16 – posiada podstawową wiedzę dotyczącą głównych złóż kopalin, ich rozmieszczenia na świecie i rozumie procesy które prowadzą do ich powstawania

K_U16 – umie dopasować właściwy zestaw instrumentów badawczych stosowanych do rozpoznania i poszukiwania poszczególnych złóż i potrafi rozpoznawać środowiska geologiczne preferencyjne dla podstawowych typów genetycznych kopalin, jest w stanie zaprojektować w ogólnych zarysach program poszukiwań i badań dla głównych typów kopalin

K_K01 – współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K04 – jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

K_K09 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Zliczenie kursu na podstawie pisemnego kolokwium w terenie. Student odpowiada na 40 pytań, wybierając odpowiedź poprawną z 5 proponowanych. Za poprawną odpowiedź uzyskuje się jeden punkt. Pozytywną ocenę uzyskuje się po uzyskaniu 51 % maksymalnej ilości punktów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 72 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czuryłowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.