Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lodowce i zlodowacenia na Ziemi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WLZZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.301 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Lodowce i zlodowacenia na Ziemi
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw geografii fizycznej i/lub geomorfologii.

Skrócony opis:

Lód w przyrodzie i klasyfikacja lodowców. Podstawowe pojęcia: (termika i drenaż lodowców, ruch lodu, bilans masy lodowca. Mechanizmy erozji, transportu i akumulacji lodowcowej. Osady i formy rzeźby lodowcowej. Zlodowacenie Ziemi w czwartorzędzie.

Pełny opis:

Historia badań lodowców. Przyczyny zlodowaceń na Ziemi. Lód w przyrodzie, powstawanie lodowców, system lodowcowy, klasyfikacja lodowców. Termika lodowców i krążenie wody w lodowcach. Akumulacja, ablacja oraz bilans masy lodowca. Mechanizm ruchu lodowca. Erozja, transport i akumulacja lodowcowa. Formy rzeźby lodowcowej. Metody datowania dawnych epizodów glacjalnych. Metody rekonstrukcji geometrii dawnych lodowców. Wykorzystanie wiedzy o lodowcach do rekonstrukcji dawnego klimatu. Zlodowacenia górskie i kontynentalne (szczególnie w Europie) w czasie ostatniej Epoki Lodowej.

Literatura:

Benn D.I., Evans D.J.A. 1998. Glaciers and glaciation. Edward Arnold, London-New York-Sydney-Auckland

Ehlers, J., Gibbard, P. L. 2011. Quaternary glaciations – extent and chronology. A closer look. Developments in Quaternary Science. Elsevier, Oxford, Amsterdam

Jania, J. 1997. Glacjologia. PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna podstawy glacjologii, posiada umiejętność scharakteryzowania rzeźby i osadów lodowcowych, , potrafi zrekonstruować podstawowe elementy dawnego lodowca z wykorzystaniem prostych modeli empirycznych oraz na podstawie analizy mapy geomorfologicznej; zna paleogeografię zlodowaceń górskich i kontynentalnych w Europie czasie ostatniej Epoki Lodowej, potrafi określić związek zmian geometrii lodowców ze zmianami klimatu.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.