Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleontologia I-wdw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WPN2101-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.301 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Paleontologia I-wdw
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Od semestru zimowego 2007/08 przedmiot zakończony jest zaliczeniem na ocenę na podstawie oceny notatek z wykładu. Wykład rozpoczyna się od pierwszego tygodnia zajęć. Za pozytywne zaliczenie można otrzymać 2 pkt. ECTS.

Wiedza o kopalnych bezkręgowcach.

Pełny opis:

WYKŁAD. Zapis kopalny i fosylizacja. Zakres paleontologii. Zasady systematyki zoologicznej. Geologiczna skala czasu. Grupy ekologiczne. Podstawowe wiadomości o morfologii, szkieletach, systematyce, stanie zachowania, historii ewolucyjnej, zasięgach czasowych, znaczeniu praktycznym dla nauk geologicznych i o roli skałotwórczej gąbek, jamochłonów, ramienionogów, pierścienic, stawonogów, mięczaków, szkarłupni i graptolitów – ze szczególnym uwzględnieniem grup wymarłych. Główne zdarzenia historii bezkręgowców: powstanie Prokaryota, powstanie Eukaryota, Fauna z Ediacara, eksplozja kambryjska, wielkie wymierania i wielkie radiacje, Fauny Sepkoskiego. Bezkręgowce jako skamieniałości przewodnie i wskaźniki środowisk kopalnych. Skały organogeniczne. Budowle organogeniczne (biohermy) jako zbiorniki węglowodorów. Rola bezkręgowców w obiegu pierwiastków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Radwańska U. 2007. Podstawy paleontologii. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Lehmann U., Hillmer G. 1987. Bezkręgowce kopalne. Wydawnictwa Geologiczne.

Literatura uzupełniająca:

Cockell Ch. 2007. An introduction to the Earth-life system. Cambridge University Press.

Dzik J. 2003. Dzieje życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Machalski M., Stolarski J. 1998. Paleofakty. Wydawnictwo RTW.

Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Foote M.F, Miller A.I. 2007. Principles of paleontology. W.H.Freeman and Company.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu student posiada ogólną wiedzę o kopalnych bezkręgowcach.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna nieobecność na zajęciach: obecność nieobowiązkowa.

Kolokwium pisemne z możliwością korzystania z własnych notatek.

Zaliczenie w terminie poprawkowym: kolokwium przed końcem semestru.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ginter
Prowadzący grup: Michał Ginter, Michał Złotnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.