Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleozoologia kręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WPZKW Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Paleozoologia kręgowców
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru na I semestrze II roku na stud. II st. GEP na spec. SSP
Przedmioty sugerowane do wyboru na I semestrze I roku st. na kierunku geologia poszukiwawcza
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wskazane jest wcześniejsze uczestnictwo w przedmiotach Paleontologia I i II oraz Geologia historyczna. Przydatna jest znajomość osteologii.

Skrócony opis:

Nauka o budowie, ewolucji i sposobie życia kopalnych kręgowców.

Pełny opis:

Wykład porusza następujące tematy: Ogólna budowa szkieletu kręgowców. Założenia systematyki kręgowców. Systematyka kladystyczna. Grupy zwierząt najbliżej spokrewnione z kręgowcami. Bezszczękowce kopalne i współczesne. Ryby kopalne. Wyjście kręgowców na ląd. Najwcześniejsze owodniowce. Gady pływające. Diapsida: wczesne archozaury; pterozaury. Dinozaury. Ptaki: pokrewieństwa i umiejętność latania. Gady ssakokształtne. Ssaki mezozoiczne. Wymieranie na granicy kredy i trzeciorzędu. Paleoceńska wybuchowa radiacja ssaków, ssaki trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Naczelne. Hominidy. Koncepcje na temat powstania człowieka współczesnego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student zna położenie kręgowców w świecie zwierząt oraz przebieg ewolucji kręgowców od bezszczękowców po Homo sapiens. Umie wymienić i opisać najważniejsze wydarzenia w historii kręgowców, takie jak powstanie szczęk, płetw parzystych, wyjście kręgowców na ląd czy przystosowanie do aktywnego lotu. Orientuje się w zasadniczych elementach budowy szkieletu kręgowców i rozpoznaje tkanki budujące ten szkielet.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna nieobecność na zajęciach: obecność nieobowiązkowa.

Egzamin ustny; oceniane jest opanowanie materiału przekazanego podczas wykładu i znajdującego się w materiałach pomocniczych (skrypt, prezentacje multimedialne).

Zaliczenie w terminie poprawkowym: egzamin w sesji poprawkowej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ginter
Prowadzący grup: Michał Ginter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.