Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biocenologia dla ZS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-ZS-BIOCEN Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biocenologia dla ZS
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ekosystem i biocenoza – definicje. Struktura ekosystemów lądowych. Przepływ

energii przez ekosystem, sieci i poziomy troficzne, łańcuchy pokarmowe. Drapieżnictwo i konkurencja. Mechanizmy regulacyjne w ekosystemach, stabilność ekosystemów i sukcesja ekologiczna.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Ekosystem i biocenoza – definicje. Struktura ekosystemów lądowych. Przepływ

energii przez ekosystem, sieci i poziomy troficzne, łańcuchy pokarmowe. Drapieżnictwo i konkurencja. Mechanizmy regulacyjne w

ekosystemach, stabilność ekosystemów i sukcesja ekologiczna.

Pełny opis:

Przedmiot jest w całości realizowany w trakcie 10-dniowego wyjazdu terenowego. Zajęcia odbywają się w Stacji Terenowej Wydziału Biologii w Urwitałcie. Studenci realizują w 3-4 osobowych zespołach badawczych tematy dotyczące problematyki zajęć. Wyniki badań przedstawiają podczas prezentacji. Zajęcia odbywają się w pierwszej połowie września. W ramach zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

Definicja podstawowych pojęć: ekosystem, biocenoza, nisza ekologiczna. Modelowe ekosystemy. Sieci troficzne. Interakcje międzygatunkowe (drapieżnictwo, roślinożerność, konkurencja).

Specjaliści i oportuniści środowiskowi i pokarmowi. Typy i długość łańcuchów pokarmowych. Geograficzne zróżnicowanie

różnorodności gatunkowej i jego przyczyny. Stabilność ekosystemów i sukcesja ekologiczna. Przykładowe tematy badawcze realizowane w trakcie zajęć: 1. Charakterystyka i porównanie zespołów gryzoni w sześciu wybranych biocenozach. 2. Preferencje pokarmowe i środowiskowe wybranych gatunków ptaków i ssaków drapieżnych.

Literatura:

Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. PWN Warszawa, 462 ss.

Krebs C.J., 1996. Ekologia. PWN, Warszawa, 735 ss.Lampert W., Sommer U. 2001.

Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa, 591 ss.

Artykuły naukowe dotyczące problematyki zajęć, proponowane przez prowadzących zajęcia.

Efekty kształcenia:

Wykład:

wiedza: zna definicje podstawowych pojęć stosowanych w ekologii (K_W02 Os I), zna zastosowanie ekologii w praktyce ochrony środowisk lądowych (K_W05 Os I), posiada wiedzę dotycząca ochrony ekosystemów (K_W10 Os II), posiada wiedzę z zakresu procesów ekologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji przyrody (KW 09 BI I), zna podstawowe metody oceny różnorodności biologicznej w środowiskach lądowych (KW 10 BI I)

Ćwiczenia:

wiedza: zna podstawowe metody i aparaturę stosowane w badaniach terenowych organizmów lądowych (K_W16 BI I; K_W11 BI II), zna podstawowe gatunki zwierząt kręgowych i bezkręgowych środowisk lądowych (K_W07 Os I), zna metody analizy statycznej zebranych wyników (K_W17 BI I)

umiejętności: potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę statystyczną uzyskanych wyników (K_U02 Os I; K_02 BI II), potrafi opracować statystycznie oraz właściwie zinterpretować wyniki samodzielnie przeprowadzonych badań (K_U08 BI II), potrafi przygotować i wygłosić prezentację dotyczącą opracowanego przez siebie materiału (K_U11 B II), potrafi odnieść się krytycznie do opublikowanych prac naukowych z zakresy ekologii

K_U09 B II)

Kompetencje: potrafi pracować w małych grupach badawczych oraz wspólnie opracować wyniki przeprowadzonych przez grupę badań terenowych (K_K07 BI; K_k10 Os II)), wykazuje odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt wykorzystywany do badań terenowych i laboratoryjnych (K_K03 BI), posiada nawyk krytycznej oceny informacji zawartych w źródłach naukowych K_K09 Os II)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu pisemnego. Kryterium oceny ćwiczeń będzie umiejętność zebrania danych, ich analizy, interpretacji i prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (w trakcie)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Brzeziński
Prowadzący grup: Marcin Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.