Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i planowanie badań/Przygotowanie IPB, pozyskiwanie i zarządzanie grantami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SDN-PIPB-A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i planowanie badań/Przygotowanie IPB, pozyskiwanie i zarządzanie grantami
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty. Jednym z elementów warsztatów będzie ćwiczenie w przygotowaniu Indywidualnego Planu Badawczego przez każdego uczestnika. Zajęcia zawierają omówienie elementów wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego. Doktoranci poznają zasady konstruowania założeń i harmonogramu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ich realizacji i rozliczenia. Doktoranci poznają zasady projektowania badań w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają podstawy planowania badań, dowiedzą się, jakie są potencjalne źródła finansowania badań oraz stypedniów badawczych i zapoznają się z zasadami aplikowania o granty. Najwięcej uwagi poświęcimy programom Narodowego Centrum Nauki, a zwłaszcza programowi PRELUDIUM, ale porozmawiamy również o innych potencjalnych źródłach finansowania (programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Fundacji Wennera-Grena, National Geographic Society oraz inne, w zależności od zainteresowania uczestników zajęć).

W części praktycznej zajęć porozmawiamy o specyfice czterech elementów planu badań (cel badań, potencjalny wpływ na dyscyplinę, implementacja, metody), nauczymy się również konstruować diagram Gantta oraz identyfikować ryzyka. Uwagę poświęcimy także zagadnieniom związanym z planowaniem długofalowym: od badań pilotażowych po wielki międzydyscyplinarny projekt badawczy.

Literatura:

regulaminy programów grantowych na stronach NCN oraz innych instytucji grantowych

Efekty uczenia się:

WG_04, UW_01, UO_01, UU_01

Metody i kryteria oceniania:

Obecności podczas zajęć (dopuszczalna jedna nieobecność), zaliczenie na podstawie przygotowanego wniosku grantowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Sołtysiak
Prowadzący grup: Arkadiusz Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty. Jednym z elementów warsztatów będzie ćwiczenie w przygotowaniu Indywidualnego Planu Badawczego przez każdego uczestnika. Zajęcia zawierają omówienie elementów wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego. Doktoranci poznają zasady konstruowania założeń i harmonogramu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ich realizacji i rozliczenia. Doktoranci poznają zasady projektowania badań w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają podstawy planowania badań, dowiedzą się, jakie są potencjalne źródła finansowania badań oraz stypedniów badawczych i zapoznają się z zasadami aplikowania o granty. Najwięcej uwagi poświęcimy programom Narodowego Centrum Nauki, a zwłaszcza programowi PRELUDIUM, ale porozmawiamy również o innych potencjalnych źródłach finansowania (programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Fundacji Wennera-Grena, National Geographic Society oraz inne, w zależności od zainteresowania uczestników zajęć).

W części praktycznej zajęć porozmawiamy o specyfice czterech elementów planu badań (cel badań, potencjalny wpływ na dyscyplinę, implementacja, metody), nauczymy się również konstruować diagram Gantta oraz identyfikować ryzyka. Uwagę poświęcimy także zagadnieniom związanym z planowaniem długofalowym: od badań pilotażowych po wielki międzydyscyplinarny projekt badawczy.

Literatura:

regulaminy programów grantowych na stronach NCN oraz innych instytucji grantowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)