Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria badań literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SDN-TBL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria badań literackich
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami badań literackich, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiej narratologii.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: pojęcie tekstu narracyjnego.

• Seymour Chatman, Story and Discourse, Ithaca and London 1978 (s. 15-33);

https://archive.org/details/StoryAndDiscourseNarrativeStructureInFictionAndFilm

• Gérard Genette, Discours du récit w: Figures III, Seuil, 1972 (Narrative Discourse, Cornell University Press, 1980;

https://archive.org/details/NarrativeDiscourseAnEssayInMethod

https://pdfs.semanticscholar.org/ec7b/4f0c6f39851a81cd63de192b088b490cc53d.pdf?_ga=2.99478170.502880561.1606132151-1234267789.1606132151

• Michał Głowiński (wyd.), Narratologia, Gdańsk 2004.

• Michał Głowiński, „Narratologia dzisiaj i nieco dawniej” (Teksty drugie, 7, 2001) http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2001-t-n5_(70)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2001-t-n5_(70)-s20-30/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2001-t-n5_(70)-s20-30.pdf

2. Autor

• Roland Barthes “Śmierć autora”; http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n1_2_(54_55)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n1_2_(54_55)-s247-251/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n1_2_(54_55)-s247-251.pdf.

• Philippe Lejeune „Pakt autobiograficzny” w: Wariacje na temat pewnego paktu, Kraków 2001, s.21-56. http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1975-t-n5_(23)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1975-t-n5_(23)-s31-49/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1975-t-n5_(23)-s31-49.pdf

• .Gerard Genette, Seuils (Paratexts .Thresholds of interpretation, rozdz. “The name of the author”); https://monoskop.org/images/4/40/Genette_Gerard_Paratexts_Thresholds_of_Interpretation.pdf;

3. Tekst i jego pogranicze (paratekst)

• Gerard Genette, Seuils (Paratexts.Thresholds of interpretation, “Introduction”); https://monoskop.org/images/4/40/Genette_Gerard_Paratexts_Thresholds_of_Interpretation.pdf.; https://books.google.pl/books?id=KbYzNp94C9oC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

4. Poziomy tekstu narracyjnego

4.1. Narrator i perspektywa narracyjna

• Seymour Chatman, Story and Discourse (rozdz. “Covert versus Overt Narrator”).

• Gérard Genette, Narrative Discourse (rozdz. 5 “Voice”).

4.2. Czas

• Gérard Genette, Narrative Discourse (rozdz 1-3: “Order”, “Duration”, “Frequency”)

4.3. Przestrzeń

• Janusz Sławiński, “Przestrzeń w literaturze” w: M.Głowiński i A.Okopień-Sławińska, Przestrzeń i literatura, Wrocław 1978; https://pl.scribd.com/document/369095271/Janusz-S%C5%82awi%C5%84ski-Przestrze%C5%84-w-Literaturze.

4.4. Fabuła

• Władimir Propp, „Morfologia bajki”, Pamiętnik literacki, 59/4, 1968; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s203-242/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s203-242.pdf

• Roland Barthes „Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań”, Pamiętnik Literacki, 59/4, 1968;

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s327-359/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s327-359.pdf.

4.5. Postać

• Seymour Chatman, Story and Discourse (rozdz III. “Story: Existents”).

• “Character” w: The living handbook of narratology; https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/41.html.

5. Kategorie i koncepcje literackie

5.1. Intertekstualność

• Gérard Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, Gdańsk 2014, rozdz. I-II

Wersja angielska: https://books.google.pl/books?id=KbYzNp94C9oC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

5.2. Dyskurs realistyczny

• Philippe Hamon, „Ograniczenia dyskursu realistycznego”, Pamiętnik Literacki, 74/1, 1983;

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n1-s221-262/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n1-s221-262.pdf

5.3. Fantastyka

• Adam Elbanowski, Fantastyka: wstępne definicje i określenia (plik w Kampus);

• Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Seuil, 1970 (The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre; https://books.google.pl/books?id=GkfzchghgcQC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

5.4. Ironia narracyjna

• Piotr Łaguna, Ironia jako postawa i jako wyraz, Kraków-Wrocław 1984.

• D. S. Muecke, “Ironia: podstawowe klasyfikacje”, Pamiętnik literacki z 1 1986:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1986-t77-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1986-t77-n1-s243-263/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1986-t77-n1-s243-263.pdf

• Herbert H. Clark and Richard J. Gerrig “On the Pretense Theory of Irony”:

https://web.stanford.edu/~clark/1980s/Clark,%20H.H.%20_%20Gerrig,%20R.J.%20_On%20the%20pretense%20theory%20of%20irony_%201984.pdf

• Wayne C. Booth A Rhetoric of Irony;: https://archive.org/details/rhetoricofirony00boot

5.5. Dyskurs historyczny

• Hayden White, „Tekst historiograficzny jako artefakt literacki” w: Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków 2000.

https://chomikuj.pl/MiluzjaW/Teoria+literatury/Hayden+White+-+Tekst+historiograficzny+jako+artefakt+literacki,3950591684.pdf

Streszczenie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1994-t-n2_(26)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1994-t-n2_(26)-s159-168/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1994-t-n2_(26)-s159-168.pdf

Wersja angielska: The Historical Text as Literary Artifact; http://yunus.hacettepe.edu.tr/~jason.ward/ied485britnovel4/HaydWhitHistTextArtifact.pdf).

5.6. Pojęcie fikcji

• Gerard Genette, Fiction et diction, Seuil, 1991 (Fiction and diction, Ithaca – London 1993); https://archive.org/details/GerardGenetteFictionDictionCornellUniversityPress1993.

• John R. Searle, “The Logical Status of Fictional Discourse”, New Literary History, 6/ 1975: https://www.jstor.org/stable/468422?seq=1

Wersja polska: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1980-t71-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1980-t71-n2-s307-319/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1980-t71-n2-s307-319.pdf)

• Adam Elbanowski , „Między dokumentem a fikcją” w: A. Elbanowski, Świadectwa, metafory, fabulacje, CESLA, Warszawa 2013.

• M.Vargas Llosa “Prawda kłamstw” w: Prawda kłamstw, Rebis, Poznań 1999.

5.7. Strumień świadomości

• Humphrey Robert, „Strumień świadomości – techniki” w: M. Głowiński i H. Markiewicz (red.) Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, Ossolineum1977,225-251: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n4-s255-283/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n4-s255-283.pdf

• J. Joyce, Ulisses: analiza epizodu XVIII.

5.8. Poezja: elementy wersyfikacji (analiza)

• J. L. Borges “Poemat o darach” i „Ars poetica” (Twórca): plik w Kampus

Literatura:

1. Wprowadzenie: pojęcie tekstu narracyjnego.

• Seymour Chatman, Story and Discourse, Ithaca and London 1978 (s. 15-33);

https://archive.org/details/StoryAndDiscourseNarrativeStructureInFictionAndFilm

• Gérard Genette, Discours du récit w: Figures III, Seuil, 1972 (Narrative Discourse, Cornell University Press, 1980;

https://archive.org/details/NarrativeDiscourseAnEssayInMethod

https://pdfs.semanticscholar.org/ec7b/4f0c6f39851a81cd63de192b088b490cc53d.pdf?_ga=2.99478170.502880561.1606132151-1234267789.1606132151

• Michał Głowiński (wyd.), Narratologia, Gdańsk 2004.

• Michał Głowiński, „Narratologia dzisiaj i nieco dawniej” (Teksty drugie, 7, 2001) http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2001-t-n5_(70)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2001-t-n5_(70)-s20-30/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2001-t-n5_(70)-s20-30.pdf

2. Autor

• Roland Barthes “Śmierć autora”; http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n1_2_(54_55)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n1_2_(54_55)-s247-251/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n1_2_(54_55)-s247-251.pdf.

• Philippe Lejeune „Pakt autobiograficzny” w: Wariacje na temat pewnego paktu, Kraków 2001, s.21-56. http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1975-t-n5_(23)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1975-t-n5_(23)-s31-49/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1975-t-n5_(23)-s31-49.pdf

• .Gerard Genette, Seuils (Paratexts .Thresholds of interpretation, rozdz. “The name of the author”); https://monoskop.org/images/4/40/Genette_Gerard_Paratexts_Thresholds_of_Interpretation.pdf;

3. Tekst i jego pogranicze (paratekst)

• Gerard Genette, Seuils (Paratexts.Thresholds of interpretation, “Introduction”); https://monoskop.org/images/4/40/Genette_Gerard_Paratexts_Thresholds_of_Interpretation.pdf.; https://books.google.pl/books?id=KbYzNp94C9oC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

4. Poziomy tekstu narracyjnego

4.1. Narrator i perspektywa narracyjna

• Seymour Chatman, Story and Discourse (rozdz. “Covert versus Overt Narrator”).

• Gérard Genette, Narrative Discourse (rozdz. 5 “Voice”).

4.2. Czas

• Gérard Genette, Narrative Discourse (rozdz 1-3: “Order”, “Duration”, “Frequency”)

4.3. Przestrzeń

• Janusz Sławiński, “Przestrzeń w literaturze” w: M.Głowiński i A.Okopień-Sławińska, Przestrzeń i literatura, Wrocław 1978; https://pl.scribd.com/document/369095271/Janusz-S%C5%82awi%C5%84ski-Przestrze%C5%84-w-Literaturze.

4.4. Fabuła

• Władimir Propp, „Morfologia bajki”, Pamiętnik literacki, 59/4, 1968; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s203-242/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s203-242.pdf

• Roland Barthes „Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań”, Pamiętnik Literacki, 59/4, 1968;

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s327-359/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s327-359.pdf.

4.5. Postać

• Seymour Chatman, Story and Discourse (rozdz III. “Story: Existents”).

• “Character” w: The living handbook of narratology; https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/41.html.

5. Kategorie i koncepcje literackie

5.1. Intertekstualność

• Gérard Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, Gdańsk 2014, rozdz. I-II

Wersja angielska: https://books.google.pl/books?id=KbYzNp94C9oC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

5.2. Dyskurs realistyczny

• Philippe Hamon, „Ograniczenia dyskursu realistycznego”, Pamiętnik Literacki, 74/1, 1983;

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n1-s221-262/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n1-s221-262.pdf

5.3. Fantastyka

• Adam Elbanowski, Fantastyka: wstępne definicje i określenia (plik w Kampus);

• Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Seuil, 1970 (The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre; https://books.google.pl/books?id=GkfzchghgcQC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

5.4. Ironia narracyjna

• Piotr Łaguna, Ironia jako postawa i jako wyraz, Kraków-Wrocław 1984.

• D. S. Muecke, “Ironia: podstawowe klasyfikacje”, Pamiętnik literacki z 1 1986:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1986-t77-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1986-t77-n1-s243-263/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1986-t77-n1-s243-263.pdf

• Herbert H. Clark and Richard J. Gerrig “On the Pretense Theory of Irony”:

https://web.stanford.edu/~clark/1980s/Clark,%20H.H.%20_%20Gerrig,%20R.J.%20_On%20the%20pretense%20theory%20of%20irony_%201984.pdf

• Wayne C. Booth A Rhetoric of Irony;: https://archive.org/details/rhetoricofirony00boot

5.5. Dyskurs historyczny

• Hayden White, „Tekst historiograficzny jako artefakt literacki” w: Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków 2000.

https://chomikuj.pl/MiluzjaW/Teoria+literatury/Hayden+White+-+Tekst+historiograficzny+jako+artefakt+literacki,3950591684.pdf

Streszczenie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1994-t-n2_(26)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1994-t-n2_(26)-s159-168/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1994-t-n2_(26)-s159-168.pdf

Wersja angielska: The Historical Text as Literary Artifact; http://yunus.hacettepe.edu.tr/~jason.ward/ied485britnovel4/HaydWhitHistTextArtifact.pdf).

5.6. Pojęcie fikcji

• Gerard Genette, Fiction et diction, Seuil, 1991 (Fiction and diction, Ithaca – London 1993); https://archive.org/details/GerardGenetteFictionDictionCornellUniversityPress1993.

• John R. Searle, “The Logical Status of Fictional Discourse”, New Literary History, 6/ 1975: https://www.jstor.org/stable/468422?seq=1

Wersja polska: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1980-t71-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1980-t71-n2-s307-319/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1980-t71-n2-s307-319.pdf)

• Adam Elbanowski , „Między dokumentem a fikcją” w: A. Elbanowski, Świadectwa, metafory, fabulacje, CESLA, Warszawa 2013.

• M.Vargas Llosa “Prawda kłamstw” w: Prawda kłamstw, Rebis, Poznań 1999.

5.7. Strumień świadomości

• Humphrey Robert, „Strumień świadomości – techniki” w: M. Głowiński i H. Markiewicz (red.) Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, Ossolineum1977,225-251: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n4-s255-283/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n4-s255-283.pdf

• J. Joyce, Ulisses: analiza epizodu XVIII.

5.8. Poezja: elementy wersyfikacji (analiza)

• J. L. Borges “Poemat o darach” i „Ars poetica” (Twórca): plik w Kampus

Efekty uczenia się:

• Wiedza (zna i rozumie):

w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla dyscyplin humanistycznych; metodologię badań naukowych w obrębie nauk humanistycznych; fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji z perspektywy nauk humanistycznych.

• Umiejętności (potrafi):

komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym w obrębie nauk humanistycznych

wykorzystywać wiedzę z różnych dyscyplin nauk humanistycznych do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności definiować cel i przedmiot badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, właściwie rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; formułować hipotezę badawczą oraz wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

• Kompetencje społeczne (jest gotów do)

uznania priorytetu wiedzy w rozwiązaniu problemów badawczych, poznawczych i praktycznych, w obrębie dyscyplin humanistycznych, z zachowaniem szacunku dla standardów pracy i debaty naukowe.

Metody i kryteria oceniania:

dopuszczalna liczba nieobecności – 3. Zaliczenie przedmiotu w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Elbanowski
Prowadzący grup: Adam Elbanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami badań literackich, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiej narratologii.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: pojęcie tekstu narracyjnego.

• Seymour Chatman, Story and Discourse, Ithaca and London 1978 (s. 15-33);

https://archive.org/details/StoryAndDiscourseNarrativeStructureInFictionAndFilm

• Gérard Genette, Discours du récit w: Figures III, Seuil, 1972 (Narrative Discourse, Cornell University Press, 1980;

https://archive.org/details/NarrativeDiscourseAnEssayInMethod

https://pdfs.semanticscholar.org/ec7b/4f0c6f39851a81cd63de192b088b490cc53d.pdf?_ga=2.99478170.502880561.1606132151-1234267789.1606132151

• Michał Głowiński (wyd.), Narratologia, Gdańsk 2004.

• Michał Głowiński, „Narratologia dzisiaj i nieco dawniej” (Teksty drugie, 7, 2001) http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2001-t-n5_(70)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2001-t-n5_(70)-s20-30/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2001-t-n5_(70)-s20-30.pdf

2. Autor

• Roland Barthes “Śmierć autora”; http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n1_2_(54_55)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n1_2_(54_55)-s247-251/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n1_2_(54_55)-s247-251.pdf.

• Philippe Lejeune „Pakt autobiograficzny” w: Wariacje na temat pewnego paktu, Kraków 2001, s.21-56. http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1975-t-n5_(23)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1975-t-n5_(23)-s31-49/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1975-t-n5_(23)-s31-49.pdf

• .Gerard Genette, Seuils (Paratexts .Thresholds of interpretation, rozdz. “The name of the author”); https://monoskop.org/images/4/40/Genette_Gerard_Paratexts_Thresholds_of_Interpretation.pdf;

3. Tekst i jego pogranicze (paratekst)

• Gerard Genette, Seuils (Paratexts.Thresholds of interpretation, “Introduction”); https://monoskop.org/images/4/40/Genette_Gerard_Paratexts_Thresholds_of_Interpretation.pdf.; https://books.google.pl/books?id=KbYzNp94C9oC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

4. Poziomy tekstu narracyjnego

4.1. Narrator i perspektywa narracyjna

• Seymour Chatman, Story and Discourse (rozdz. “Covert versus Overt Narrator”).

• Gérard Genette, Narrative Discourse (rozdz. 5 “Voice”).

4.2. Czas

• Gérard Genette, Narrative Discourse (rozdz 1-3: “Order”, “Duration”, “Frequency”)

4.3. Przestrzeń

• Janusz Sławiński, “Przestrzeń w literaturze” w: M.Głowiński i A.Okopień-Sławińska, Przestrzeń i literatura, Wrocław 1978; https://pl.scribd.com/document/369095271/Janusz-S%C5%82awi%C5%84ski-Przestrze%C5%84-w-Literaturze.

4.4. Fabuła

• Władimir Propp, „Morfologia bajki”, Pamiętnik literacki, 59/4, 1968; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s203-242/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s203-242.pdf

• Roland Barthes „Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań”, Pamiętnik Literacki, 59/4, 1968;

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s327-359/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s327-359.pdf.

4.5. Postać

• Seymour Chatman, Story and Discourse (rozdz III. “Story: Existents”).

• “Character” w: The living handbook of narratology; https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/41.html.

5. Kategorie i koncepcje literackie

5.1. Intertekstualność

• Gérard Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, Gdańsk 2014, rozdz. I-II

Wersja angielska: https://books.google.pl/books?id=KbYzNp94C9oC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

5.2. Dyskurs realistyczny

• Philippe Hamon, „Ograniczenia dyskursu realistycznego”, Pamiętnik Literacki, 74/1, 1983;

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n1-s221-262/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n1-s221-262.pdf

5.3. Fantastyka

• Adam Elbanowski, Fantastyka: wstępne definicje i określenia (plik w Kampus);

• Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Seuil, 1970 (The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre; https://books.google.pl/books?id=GkfzchghgcQC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

5.4. Ironia narracyjna

• Piotr Łaguna, Ironia jako postawa i jako wyraz, Kraków-Wrocław 1984.

• D. S. Muecke, “Ironia: podstawowe klasyfikacje”, Pamiętnik literacki z 1 1986:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1986-t77-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1986-t77-n1-s243-263/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1986-t77-n1-s243-263.pdf

• Herbert H. Clark and Richard J. Gerrig “On the Pretense Theory of Irony”:

https://web.stanford.edu/~clark/1980s/Clark,%20H.H.%20_%20Gerrig,%20R.J.%20_On%20the%20pretense%20theory%20of%20irony_%201984.pdf

• Wayne C. Booth A Rhetoric of Irony;: https://archive.org/details/rhetoricofirony00boot

5.5. Dyskurs historyczny

• Hayden White, „Tekst historiograficzny jako artefakt literacki” w: Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków 2000.

https://chomikuj.pl/MiluzjaW/Teoria+literatury/Hayden+White+-+Tekst+historiograficzny+jako+artefakt+literacki,3950591684.pdf

Streszczenie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1994-t-n2_(26)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1994-t-n2_(26)-s159-168/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1994-t-n2_(26)-s159-168.pdf

Wersja angielska: The Historical Text as Literary Artifact; http://yunus.hacettepe.edu.tr/~jason.ward/ied485britnovel4/HaydWhitHistTextArtifact.pdf).

5.6. Pojęcie fikcji

• Gerard Genette, Fiction et diction, Seuil, 1991 (Fiction and diction, Ithaca – London 1993); https://archive.org/details/GerardGenetteFictionDictionCornellUniversityPress1993.

• John R. Searle, “The Logical Status of Fictional Discourse”, New Literary History, 6/ 1975: https://www.jstor.org/stable/468422?seq=1

Wersja polska: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1980-t71-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1980-t71-n2-s307-319/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1980-t71-n2-s307-319.pdf)

• Adam Elbanowski , „Między dokumentem a fikcją” w: A. Elbanowski, Świadectwa, metafory, fabulacje, CESLA, Warszawa 2013.

• M.Vargas Llosa “Prawda kłamstw” w: Prawda kłamstw, Rebis, Poznań 1999.

5.7. Strumień świadomości

• Humphrey Robert, „Strumień świadomości – techniki” w: M. Głowiński i H. Markiewicz (red.) Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, Ossolineum1977,225-251: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n4-s255-283/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n4-s255-283.pdf

• J. Joyce, Ulisses: analiza epizodu XVIII.

5.8. Poezja: elementy wersyfikacji (analiza)

• J. L. Borges “Poemat o darach” i „Ars poetica” (Twórca): plik w Kampus

Literatura:

1. Wprowadzenie: pojęcie tekstu narracyjnego.

• Seymour Chatman, Story and Discourse, Ithaca and London 1978 (s. 15-33);

https://archive.org/details/StoryAndDiscourseNarrativeStructureInFictionAndFilm

• Gérard Genette, Discours du récit w: Figures III, Seuil, 1972 (Narrative Discourse, Cornell University Press, 1980;

https://archive.org/details/NarrativeDiscourseAnEssayInMethod

https://pdfs.semanticscholar.org/ec7b/4f0c6f39851a81cd63de192b088b490cc53d.pdf?_ga=2.99478170.502880561.1606132151-1234267789.1606132151

• Michał Głowiński (wyd.), Narratologia, Gdańsk 2004.

• Michał Głowiński, „Narratologia dzisiaj i nieco dawniej” (Teksty drugie, 7, 2001) http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2001-t-n5_(70)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2001-t-n5_(70)-s20-30/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2001-t-n5_(70)-s20-30.pdf

2. Autor

• Roland Barthes “Śmierć autora”; http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n1_2_(54_55)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n1_2_(54_55)-s247-251/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n1_2_(54_55)-s247-251.pdf.

• Philippe Lejeune „Pakt autobiograficzny” w: Wariacje na temat pewnego paktu, Kraków 2001, s.21-56. http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1975-t-n5_(23)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1975-t-n5_(23)-s31-49/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1975-t-n5_(23)-s31-49.pdf

• .Gerard Genette, Seuils (Paratexts .Thresholds of interpretation, rozdz. “The name of the author”); https://monoskop.org/images/4/40/Genette_Gerard_Paratexts_Thresholds_of_Interpretation.pdf;

3. Tekst i jego pogranicze (paratekst)

• Gerard Genette, Seuils (Paratexts.Thresholds of interpretation, “Introduction”); https://monoskop.org/images/4/40/Genette_Gerard_Paratexts_Thresholds_of_Interpretation.pdf.; https://books.google.pl/books?id=KbYzNp94C9oC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

4. Poziomy tekstu narracyjnego

4.1. Narrator i perspektywa narracyjna

• Seymour Chatman, Story and Discourse (rozdz. “Covert versus Overt Narrator”).

• Gérard Genette, Narrative Discourse (rozdz. 5 “Voice”).

4.2. Czas

• Gérard Genette, Narrative Discourse (rozdz 1-3: “Order”, “Duration”, “Frequency”)

4.3. Przestrzeń

• Janusz Sławiński, “Przestrzeń w literaturze” w: M.Głowiński i A.Okopień-Sławińska, Przestrzeń i literatura, Wrocław 1978; https://pl.scribd.com/document/369095271/Janusz-S%C5%82awi%C5%84ski-Przestrze%C5%84-w-Literaturze.

4.4. Fabuła

• Władimir Propp, „Morfologia bajki”, Pamiętnik literacki, 59/4, 1968; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s203-242/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s203-242.pdf

• Roland Barthes „Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań”, Pamiętnik Literacki, 59/4, 1968;

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s327-359/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s327-359.pdf.

4.5. Postać

• Seymour Chatman, Story and Discourse (rozdz III. “Story: Existents”).

• “Character” w: The living handbook of narratology; https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/41.html.

5. Kategorie i koncepcje literackie

5.1. Intertekstualność

• Gérard Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, Gdańsk 2014, rozdz. I-II

Wersja angielska: https://books.google.pl/books?id=KbYzNp94C9oC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

5.2. Dyskurs realistyczny

• Philippe Hamon, „Ograniczenia dyskursu realistycznego”, Pamiętnik Literacki, 74/1, 1983;

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n1-s221-262/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n1-s221-262.pdf

5.3. Fantastyka

• Adam Elbanowski, Fantastyka: wstępne definicje i określenia (plik w Kampus);

• Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Seuil, 1970 (The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre; https://books.google.pl/books?id=GkfzchghgcQC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

5.4. Ironia narracyjna

• Piotr Łaguna, Ironia jako postawa i jako wyraz, Kraków-Wrocław 1984.

• D. S. Muecke, “Ironia: podstawowe klasyfikacje”, Pamiętnik literacki z 1 1986:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1986-t77-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1986-t77-n1-s243-263/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1986-t77-n1-s243-263.pdf

• Herbert H. Clark and Richard J. Gerrig “On the Pretense Theory of Irony”:

https://web.stanford.edu/~clark/1980s/Clark,%20H.H.%20_%20Gerrig,%20R.J.%20_On%20the%20pretense%20theory%20of%20irony_%201984.pdf

• Wayne C. Booth A Rhetoric of Irony;: https://archive.org/details/rhetoricofirony00boot

5.5. Dyskurs historyczny

• Hayden White, „Tekst historiograficzny jako artefakt literacki” w: Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków 2000.

https://chomikuj.pl/MiluzjaW/Teoria+literatury/Hayden+White+-+Tekst+historiograficzny+jako+artefakt+literacki,3950591684.pdf

Streszczenie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1994-t-n2_(26)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1994-t-n2_(26)-s159-168/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1994-t-n2_(26)-s159-168.pdf

Wersja angielska: The Historical Text as Literary Artifact; http://yunus.hacettepe.edu.tr/~jason.ward/ied485britnovel4/HaydWhitHistTextArtifact.pdf).

5.6. Pojęcie fikcji

• Gerard Genette, Fiction et diction, Seuil, 1991 (Fiction and diction, Ithaca – London 1993); https://archive.org/details/GerardGenetteFictionDictionCornellUniversityPress1993.

• John R. Searle, “The Logical Status of Fictional Discourse”, New Literary History, 6/ 1975: https://www.jstor.org/stable/468422?seq=1

Wersja polska: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1980-t71-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1980-t71-n2-s307-319/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1980-t71-n2-s307-319.pdf)

• Adam Elbanowski , „Między dokumentem a fikcją” w: A. Elbanowski, Świadectwa, metafory, fabulacje, CESLA, Warszawa 2013.

• M.Vargas Llosa “Prawda kłamstw” w: Prawda kłamstw, Rebis, Poznań 1999.

5.7. Strumień świadomości

• Humphrey Robert, „Strumień świadomości – techniki” w: M. Głowiński i H. Markiewicz (red.) Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, Ossolineum1977,225-251: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n4-s255-283/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n4-s255-283.pdf

• J. Joyce, Ulisses: analiza epizodu XVIII.

5.8. Poezja: elementy wersyfikacji (analiza)

• J. L. Borges “Poemat o darach” i „Ars poetica” (Twórca): plik w Kampus

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)