Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Presentation skills

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SDN-WP-PS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Presentation skills
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs ma na celu poprawę umiejętności mówienia uczestników w kontekście akademickim. Uczestnicy poznają zasady i techniki, które mogą wykorzystać podczas wystąpień publicznych, np. na międzynarodowych konferencjach. Obejmuje to również odpowiadanie na pytania. Uczestnicy przedstawią prezentacje na tematy związane z ich kierunkiem studiów.

Pełny opis:

Wystąpienia publiczne nie są łatwe, zwłaszcza w języku obcym. Wymagana jest nie tylko dobra ogólna znajomość języka, ale także umiejętność przemawiania przekonująco i zgodnie z pragmatyką danego języka. Na tym kursie uczestnicy poznają zasady i techniki wystąpień publicznych w języku angielskim. Dokładniej, dowiedzą się, jak nawiązać kontakt z publicznością, jak ustrukturyzować prezentację i skutecznie korzystać z pomocy wizualnych, jakiego języka i gramatyki używać, jak prezentować dane statystyczne i jak odpowiadać na pytania publiczności. Ogólnym celem kursu jest przygotowanie uczestników do wystąpień publicznych na konferencjach międzynarodowych.

Literatura:

E. J. Williams (2008) ‘Presentations in English’. Macmillan

Materiały własne prowadzącego

Efekty uczenia się:

WG_04 zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu w języku angielskim w formie ustnej

WK_03 zasady tworzenia i rozwoju różnych form transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań w języku angielskim w formie ustnej

UK_01 komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym w obrębie nauk humanistycznych w języku angielskim w formie ustnej

UK_02 upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych w języku angielskim w formie ustnej

UK_03 uczestniczyć w dyskursie naukowym w obrębie nauk humanistycznych w języku angielskim w formie ustnej

UK_04 inicjować debatę w języku angielskim w formie ustnej

KK_01 samodzielnej i krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny humanistycznej w języku angielskim w formie ustnej

KK_03 uznania priorytetu wiedzy w rozwiązaniu problemów badawczych, poznawczych i praktycznych, w obrębie dyscyplin humanistycznych, z zachowaniem szacunku dla standardów pracy i debaty naukowej komunikując się w języku angielskim w formie ustnej

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna liczba nieobecności – 1 zajęcia (bez usprawiedliwienia)

Zaliczenie kursu – prezentacja ustna przy użyciu prezentacji w PowerPoint

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kałdonek-Crnjaković
Prowadzący grup: Agnieszka Kałdonek-Crnjaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs ma na celu poprawę umiejętności mówienia uczestników w kontekście akademickim. Uczestnicy poznają zasady i techniki, które mogą wykorzystać podczas wystąpień publicznych, np. na międzynarodowych konferencjach. Obejmuje to również odpowiadanie na pytania. Uczestnicy przedstawią prezentacje na tematy związane z ich kierunkiem studiów

Pełny opis:

Wystąpienia publiczne nie są łatwe, zwłaszcza w języku obcym. Wymagana jest nie tylko dobra ogólna znajomość języka, ale także umiejętność przemawiania przekonująco i zgodnie z pragmatyką danego języka. Na tym kursie uczestnicy poznają zasady i techniki wystąpień publicznych w języku angielskim. Dokładniej, dowiedzą się, jak nawiązać kontakt z publicznością, jak ustrukturyzować prezentację i skutecznie korzystać z pomocy wizualnych, jakiego języka i gramatyki używać, jak prezentować dane statystyczne i jak odpowiadać na pytania publiczności. Ogólnym celem kursu jest przygotowanie uczestników do wystąpień publicznych na konferencjach międzynarodowych.

Literatura:

E. J. Williams (2008) ‘Presentations in English’. Macmillan

Materiały własne prowadzącego

Uwagi:

● Język wykładowy: angielski (min. na poziomie B2)

ONLINE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)