Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie (Geografia fizyczna stosowana)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-SEM-F Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie (Geografia fizyczna stosowana)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Seminaria licencjackie do wyb oru na studiach I stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej. Wybór tematu pracy licencjackiej, zebranie materiałów źródłowych i literatury przedmiotu.

Dyskusja dotycząca metod badawczych, adekwatnych do realizacji podjętego zagadnienia oraz interpretacja uzyskanych wyników. Opanowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy i wyników badań.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie służy przekazaniu studentom studiów pierwszego stopnia informacji dotyczących dostępnych baz danych meteorologicznych, klimatologicznych i pokrewnych, zasad dotyczących właściwego doboru metod badawczych w zależności od dostępnych materiałów źródłowych i celu opracowania, krytycznego podejścia do pozyskanych materiałów oraz uzyskanych wyników, odniesienia ich do wyników otrzymanych przez innych Autorów, wyciągania prawidłowych wniosków z przeprowadzonych analiz. Są omawiane szczegółowo zasady przygotowywania pracy licencjackiej (struktura, układ, proporcje, przypisy, literatura, strona edytorska). Jest dyskutowany stan wiedzy w zakresie podjętych zagadnień. Na konkretnych przykładach jest omawiana poprawność koncepcji badań. Studenci opanowują zasady prezentacji poszczególnych etapów realizowanych prac dyplomowych.

Literatura:

Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88.

WeinerJ., 2012, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.157.

Literatura przedmiotu adekwatna do podjętych tematów badawczych

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- definiuje główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii i rozumie związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych,

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na społeczeństwo i środowisko,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- umie działać w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów przyrodniczych, ekologicznych i w zakresie gospodarowania środowiskiem.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium odbywa się po zatwierdzeniu przez opiekuna ostatecznej wersji pracy licencjackiej.

Wymogi niezbędne do zaliczenia przedmiotu:

1. aktywny udziału w zajęciach (co najmniej dwukrotne referowanie postępów pracy i przygotowanie prezentacji, aktywny udział w dyskusji),

2. opracowanie protokołu z wybranego seminarium

3. obecność obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Iwona Szumacher, Dariusz Woronko, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.