Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie (Geoinformatyka)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-SEM-G Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie (Geoinformatyka)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geoinformatyka) - sem. 6
Seminaria licencjackie do wyboru na studiach I stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Seminarium licencjackie koncentruje się na wsparciu licencjuszy w przygotowaniu prac licencjackich. W trakcie zajęć każdy licencjusz zobowiązany jest do zaprezentowania 4 razy postępów przygotowywanej pracy (prezentacja wstępnej wersji metodyki i wyników pracy, końcowa wersja metodyki, analiza uzyskanych wyników oraz końcowa wersja pracy).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas seminarium licencjackiego każdy student prezentuje w obecności swojego opiekuna postępy nad pracą licencjacką.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie służy nauczeniu studentów studiów licencjackich zasad dotyczących właściwego doboru metod badawczych, krytycznego podejścia do pozyskanych materiałów oraz uzyskanych wyników, odniesienia ich do danych literaturowych, wysnucia prawidłowych wniosków z przeprowadzonych analiz oraz przygotowania właściwej pracy licencjackiej (struktura, układ, proporcje, przypisy, literatura obcojęzyczna, strona edycyjna).

Wszystkie wystąpienia są oceniane przez prowadzących seminarium oraz opiekuna pracy licencjackiej.

Literatura:

Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88

Weiner J., 2003: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 3. PWN, Warszawa.

Weiner J., 2009: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 4. PWN, Warszawa, s. 157

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- Zna główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii i rozumie związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych,

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na społeczeństwo i środowisko,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Umie działać w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy referat z postępów pracy oraz materiały z prezentowanych treści są oceniane przez uczestników seminarium (w tym przez opiekuna). Do zaliczenia niezbędne są obecności na seminariach. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Zaliczenie seminarium odbywa się po zatwierdzeniu przez opiekuna gotowej wersji pracy licencjackiej. Wersja ta powinna być gotowa do złożenia w Dziekanacie oraz w systemie plagiat.pl

W terminie poprawkowym student zobowiązany jest zakończyć i złożyć w dziekanacie pracę licencjacką.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.