Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagospodarowanie obszarów chronionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-ZOCH-SE Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie obszarów chronionych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 4
Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 5
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia w semestrze letnim w cyklu 20/21 prowadzone będą zdalnie poprzez Google Meet.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z różnymi koncepcjami planistycznymi i rodzajami zagospodarowania (infrastrukturą i usługami) na obszarach chronionych w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Podczas zajęć dyskutowane są kwestie zagospodarowania obszarów chronionych a także uwarunkowań prawnych i instytucjonalnych związanych z ich funkcjonowaniem. Analizowane są przypadki zagospodarowania przestrzennego na obszarach chronionych w Polsce, Europie i na świecie.

Tematyka wykładów:

1. Kategorie obszarów chronionych (wg IUCN) a ich ochrona.

2. Planistyczne koncepcje zagospodarowania obszarów chronionych.

3. Rodzaje infrastruktury turystycznej (noclegowej, gastronomicznej, towarzyszącej). Pozytywne i negatywne przykłady infrastruktury zlokalizowanej na obszarach chronionych. Rodzaje usług dostępnych na terenie parków i rezerwatów.

4. Zagospodarowanie związane z poza-turystyczną działalnością człowieka na obszarach chronionych (np. osadnictwem, rolnictwem). Sposoby zarządzania obszarami chronionymi.

5. Zagospodarowanie otulin parków narodowych i rezerwatów.

6. Przykłady zagospodarowania obszarów o odmiennych typach środowiska, m.in.: leśnych, jaskiniowych, polarnych, sawannowych.

Literatura:

Gacka-Grzesikiewicz E., Wiland M., Ochrona przyrody i krajobrazu w planowaniu przestrzennym gmin: wskazania, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 1994.

Symonides E., Ochrona przyrody, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008.

Pullin A.S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W03, K_W06, K_U07, K_U08, K_K04

Student zna dozwolone sposoby gospodarowania na obszarach chronionych różnych typów (w Polsce i na świecie).

Student potrafi wymienić rodzaje infrastruktury znajdującej się na obszarach chronionych.

Student potrafi zidentyfikować problemy pojawiające się przy zarządzaniu obszarami chronionymi.

Zajęcia mają na celu kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody, dostrzegania wieloaspektowości działań związanych z obszarowymi formami ochrony przyrody.

Zajęcia mają na celu kształtowanie u studentów otwartości w dostrzeganiu wad i zalet różnych sposobów gospodarowania na obszarach chronionych, położonych w odmiennych kręgach kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie testu pisemnego (w semestrze letnim 20/21 w trybie zdalnym) składającego się z pytań otwartych i zamkniętych. Do uzyskania pozytywnej oceny wymagane jest uzyskanie 50% punktów.

Zaliczenie poprawkowe odbywa się na tych samych zasadach jak zaliczenie w I terminie.

Praktyki zawodowe:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dudek
Prowadzący grup: Anna Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dudek
Prowadzący grup: Anna Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.