Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia fizyczna świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-12-GFS-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia fizyczna świata
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia geografii fizycznej świata.

Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia geografii fizycznej świata z odpowiednią charakterystyką, określoną podziałem regionalnym. Przeszłe, współczesne i prognozowane procesy geologiczne, geomorfologiczne, klimatologiczne, meteorologiczne, hydrologiczne i geoekologiczne w skali lokalnej i globalnej.

Literatura:

Makowski J. 2013. Geografia regionalna świata. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Makowski J. 2018. Geografia fizyczna świata. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mizerski W., Graniczny M. 2017. Geozagrożenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu

WIEDZA

1. zna podstawy geografii fizycznej świata;

2. zna główne problemy związane z funkcjonowaniem systemów naturalnych świata.;

3. zna zagrożenia przyrody ze strony działalności człowieka.

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie dokonać analizy krajobrazów naturalnych świata;

2. umie powiązać poszczególne elementy przyrodnicze świata w skali lokalnei i globalnej;

3. umie zastosować wiedzę do określenia globalnych zależności przyrodniczych.

POSTAWY

1. docenia znaczenie globalnych interakcji w środowisku;

2. rozumie i krytycznie ocenia wpływ człowieka na środowisko naturalne;

3. rozumie istotę procesów globalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z zakresu prowadzonych zajęć.

Dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych wynosi 1. Dopuszczalna całkowita liczba nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) wynosi 3. Student nieobecny na zajęciach (bez względu na przyczynę) jest zobowiązany do nadrobienia powstałych w ten sposób zaległości w ciągu dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.