Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcja mieszkaniowa w regionie miejskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-FMM-GSEM-OW Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Funkcja mieszkaniowa w regionie miejskim
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. studia miejskie) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwojem, kształtowaniem i postrzeganiem funkcji mieszkaniowej w miastach i regionie miejskim. Studenci zapoznają się także z aktualnymi badaniami dotyczącymi mieszkalnictwa.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwojem, kształtowaniem i postrzeganiem funkcji mieszkaniowej w miastach i regionie miejskim. Studenci zapoznają się także z aktualnymi badaniami dotyczącymi mieszkalnictwa.

Podczas zajęć poruszone zostają następujące zagadnienia:

1. Rozwój funkcji mieszkaniowej Starożytności, średniowieczu, Renesansie

2. Rozwój mieszkalnictwa w latach 1900-1939

3. Rozwój mieszkalnictwa w latach 1945-1989 i po 1989 roku

3a. Koncepcje zabudowy mieszkaniowe: osiedle społeczne, jednostka sąsiedzka itp.

4. Formy przestrzenne mieszkalnictwa: zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, osiedla zamknięte

5. Formy organizacji mieszkalnictwa: budownictwo spółdzielcze, deweloperskie

6. Formy wspierania mieszkalnictwa na poziomie miasta i gminy: TBS, mieszkaniowy zasób gminy, mieszkania wspomagane

7. Polityka mieszkaniowa miast

8. Formy wspierania mieszkalnictwa na poziomie kraju: programy i polityka mieszkaniowa

9. Aktualne badania zabudowy mieszkaniowej

Efekty uczenia się:

Student:

- potrafi omówić zmiany funkcji form mieszkalnictwa w czasie

- potrafi scharakteryzować koncepcje zabudowy mieszkaniowej i wskazać przykłady realizacji

- rozumie sposób organizacji funkcji mieszkaniowej, wskazuje różnice w funkcjonowaniu zasobów spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i TBS

- rozumie potrzebę formułowania polityki mieszkaniowej gminy

- rozumie zasady funkcjonowania zasobów mieszkaniowych gminy

- posiada wiedzę na temat krajowej polityki mieszkaniowej

- posiada wiedzę na temat aktualnych badań w zakresie mieszkalnictwa

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest przystąpienie do pisemnego zaliczenia. Zaliczenie testu przysługuje po uzyskaniu 51% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann, Dorota Mantey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.