Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Field remote sensing data analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-FRS-KT-WA
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Field remote sensing data analysis
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 4
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. letni
Przedmioty w języku angielskim do wyboru na studiach II st. na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
geologia
geologia stosowana
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

- The B2 level English (spoken and written)

- knowledge of remote sensing basis

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

The aim of this course is to prepare students for planning, acquiring and processing field measurements dedicated to remote sensing analysis.

The course will cover such issues as remote sensing data acquisition emphasizing methods of field studies, data preparation (selecting, pre-processing, storing), statistical analysis, processing of the data,

Students will discuss the data processing workflow and plan their own analysis.

Pełny opis:

The aim of this course is to prepare students for planning, acquiring and processing field measurements dedicated to remote sensing analysis.

The course is realized as a series of seminar meetings with exercises, presentations of projects, discussion on presented researches.

1. Methods used in Field RS basics based on ebook.

2. Remote sensing techniques including field measurements in applications analysis of different papers.

3. Short project ofplanning and processing field data (the aim, the literature background, presentation of research methods, the concept of own methodology, obtained results) and their discussion.

The course will cover such issues as remote sensing data acquisition emphasizing methods of field studies, data preparation (selecting, pre-processing, storing), statistical analysis, processing of the data, problems during field measurements.

The course accentuates the development of students English language skills and familiarizes them with English remote sensing terminology.

Literatura:

Roger M. McCoy (2005) Field Methods in Remote Sensing . THE GUILFORD PRESS. New York London

Journals:

1. Remote Sensing of Environment

2. Remote Sensing

3. International Journal of Remote Sensing

4. European Journal of Remote Sensing

Metody i kryteria oceniania:

The final grade depends on:

- the quality of 3 oral presentations,

- activities during the classes.

The choice of topic, presentation of the literature background (other similar researches), presentation of research methods, the concept of own methodology, obtained results and their discussion are assessed.

Students who do not meet these requirements are required to repeat the course in the next cycle of classes.

Absence during two classes is allowed.

Praktyki zawodowe:

No.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jarocińska
Prowadzący grup: Anna Jarocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)