Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gruntoznawstwo z elementami sedymentologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GES-GK-W Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Gruntoznawstwo z elementami sedymentologii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

podstawy geologii i geomorfologii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Charakterystyka wybranych lądowych i morskich środowisk sedymentacyjnych. Prezentacja podstawowych struktur sedymentacyjnych charakterystycznych dla poszczególnych środowisk oraz warunków ich powstawania. Klasyfikacja i podstawowe właściwości gruntów oraz techniki wykorzystywane w ich badaniu.

Pełny opis:

Prezentowane są podstawowe jednostki warstwowania, struktury depozycyjne, erozyjne, deformacyjne i warunki środowiska, w jakich one powstają. Analiza wybranych środowisk sedymentacyjnych i charakter osadów z nimi związany. Klasyfikacja podstawowych rodzajów gruntów oraz charakterystyka wybranych właściwości gruntów. Prezentacja podstawowych metod stosowanych w badaniu gruntów, w tym oznaczanie rodzaju gruntu, wilgotności gruntu, gęstości objętościowej oraz gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, porowatości i stopnia plastyczności. Metody zagęszczenia gruntów sypkich. Korelacja struktury osadów z właściwościami gruntów.

Literatura:

Grabowska-Olszewska B. (red. naukowa) 1977 Gruntoznawstwo. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Grabowska-Olszewska B. (red. naukowa) 1990 Metody badan gruntów spoistych. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Mycielska-Dowgiałło E. (red.) 1998. Struktury i sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna. Warszawa

Zieliński T. 1995. Kod litofacjalny i litogenetyczny – konstrukcja i zastosowanie. W: Mycielska-Dowgiałło E. (red.) Badania osadów czwartorzędowych i interpretacja wyników. Warszawa: 220-235

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Zna podstawowe klasyfikacje gruntów i ich charakterystyki;

2. Zna podstawowe struktury sedymentacyjne i postsdymentacyjne i warunki środowiska, w jakich one powstają;

3. Zna znaczenie analizy strukturalnej osadów w rekonstrukcji paleogeograficznej danego obszaru;

4. Zna metody oznaczania podstawowych parametrów gruntów;

5. Zdaje sobie sprawę z wagi badań osadów i gruntów w budownictwie itp.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie przedstawić warunki, w jakich powstają podstawowe struktury sedymentacyjne;

2. Umie odróżnić środowiska sedymentacyjne i postsedymentacyjne na podstawie analizy strukturalnej osadów i określić charakter form rzeźby terenu z nimi związanych;

3. Umie zaklasyfikować podstawowe typy genetyczne gruntów;

4. Umie określić podstawowe parametry gruntów;

5. Umie ocenić, którą analizę powinno się wykonać w celu określenia właściwości gruntów;

6. Umie powiązać strukturę osadu z właściwościami gruntów.

POSTAWY

1. Rozumie, znaczenie analizy strukturalnej osadów w rekonstrukcji warunków środowiska;

2. Rozumie znaczenie badania gruntów i struktury osadów dla celów gospodarczych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej (lub do uzgodnienia z grupą)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: Ewa Smolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Obecność na wykładach oraz praca pisemna na wybrane zagadnienie z zakresu tematów omawianych na wykładach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.